Premier Michel roept ministers op tot eendracht om begroting rond te krijgen

13/10/16 om 19:19 - Bijgewerkt om 19:18

In een druk bijgewoonde Kamerzitting moest premier Charles Michel (MR) zich voluit verdedigen voor het uitstellen van de state of the union en het niet opdagen voor de start van het parlementaire jaar. Tijdens zijn toespraak riep hij zijn ministers op de rangen te sluiten.

Premier Michel roept ministers op tot eendracht om begroting rond te krijgen

Premier Charles Michel (MR) © Belga

Al bij het begin van het vragenuurtje in de Kamer had de oppositie bloed geroken. Het uitblijven van het begrotingsakkoord, de diepe verdeeldheid in de regering en de afwezigheid dinsdag tijdens de start van het parlementaire jaar: aan munitie geen gebrek. Meryame Kitir (sp.a) schoot meteen raak. 'Als baas van ons land kent u ook de spreuk van ons land. "L'union fait la force, eendracht maakt macht." Hoeveel macht heeft u vandaag nog? Hoeveel eendracht is er nog in uw regering? Uw regering is diep verdeeld.

De sp.a-fractieleidster strooide ook zout in de wonde: 'CD&V wil een meerwaardebelasting, N-VA wil een verlaging van de vennootschapsbelasting, Open Vld wil spaargeld activeren. Maar er beweegt niks, iedereen houdt voet bij stuk.' Ook al is er nog geen begrotingsakkoord, toch wou de voltallige oppositie nu al weten wat er op tafel ligt.

De vrees was dat de rekening bij de middenklasse terecht zou komen. Jean-Marc Nollet (Ecolo) vatte het als volgt samen. 'U zal dit waarschijnlijk bestempelen als een melodrama, maar heel wat burgers zien dit als een horrorfilm. De minister van Financiën heeft de software van Margaret Thatcher en de rekenmachine van Jacqueline Galant.' Laurette Onkelinkx (PS) maakte van de gelegenheid gebruik om kersvers Nobelprijswinnaar Bob Dylan te citeren. 'Hoeveel oren heeft een mens nodig alvorens hij het volk kan horen huilen?', luidde het.

Begroting ligt klaar, partijen wachten op akkoord rond hervormingen

De premier gaf de oppositiepartijen de uitleg waarop ze wachtten, al bleef die beperkt tot grote lijnen en beloftes. Premier Michel stelde dat een begrotingsakkoord klaarligt met een inspanning van 3 miljard euro, maar dat het pas getekend kan worden als er ook eensgezindheid bestaat over 'een ambitieus pakket hervormingen': hervormingen van de arbeidsmarkt, de loonnormwet van 1996, een actieplan voor de digitalisering, hervorming van de vennootschapsbelasting, de vraag naar eerlijke fiscaliteit. Het woord meerwaardebelasting viel niet.

Opvallend was dat de premier stilstond bij de voorbije twee jaar 'die niet eenvoudig waren', opriep op de rangen te sluiten en daarbij de verschillende initiatieven aanhaalde die de regering heeft gelanceerd. N-VA-voorzitter Bart De Wever nam voor het eerst in deze legislatuur even zijn plaats op de achterste rij van het parlement in. Na afloop van zijn verklaring kreeg de premier applaus vanop alle meerderheidsbanken.

Toch kwam na zijn toespraak maar een gevoel bovendrijven: premier Michel krijgt deze regering maar niet op een lijn, en viel ei zo na in een smeekbede voor het halfrond.

Interne ruzie ligt steeds meer bloot

Ondanks het vurige betoog van de premier lijkt de verdeeldheid in de regering steeds groter te worden. Gisteren probeerde CD&V-voorzitter Wouter Beke die erdoor te drukken door te stellen dat ze nodig was om de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren - een idee dat op Twitter prompt werd weggezet door Financiënminister Van Overtveldt (N-VA).

Van hetzelfde laken een broek, dacht vicepremier Kris Peeters (CD&V): hij gooide vandaag het integrale voorstel voor een meerwaardebelasting op Twitter. De grote tweedracht in de regering werd er des te zichtbaarder door. 'Dit is een voorstel dat de 10% rijkste Belgen een billijke bijdrage laat betalen', klinkt het in de aankondiging.

Voor de camera's van Villa Politica werd opnieuw duidelijk dat een akkoord nog ver weg is. Open Vld-minister Maggie De Block liet haar licht schijnen over de zaak en stelde dat de belasting veel meer mensen zal treffen dan enkel de hoogste vermogens. De bitsige repliek van Wouter Beke: 'Ze zou het voorstel beter eens grondig lezen.'

Europese Commissie geeft België twee dagen extra tijd

Na het vragenuurtje lag voor premier Michel dus nog maar eens een ondankbare taak weg: schipperen tussen de verschillende partijen tot er een inbindt. Het water lijkt nog bijzonder diep, maar de tijd dringt wel, want de begroting moet ook ingediend worden bij de Europese Commissie. Kort na het vragenuurtje kwam er het nieuws dat die de deadline voor de regering naar maandag verschoven heeft. De premier heeft dus kostbare tijd gewonnen.

Als er geen snel akkoord zou komen over de hervormingen, is er wel nog altijd de optie om de begroting in te dienen zonder dat de details van de hervorming ingekleurd zijn. Alleen lijkt geen enkele partij voorlopig voor dat idee gewonnen.

Onze partners