Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens
Hoofdredacteur van TV Limburg. Voormalig hoofdredacteur van Knack.be
Opinie

19/04/14 om 12:18 - Bijgewerkt om 18:08

Politieke debatten verbieden op school: hoe wereldvreemd kan je zijn?

De commissie Zorgvuldig Bestuur, verbonden aan het ministerie van Onderwijs, wil politieke debatten op school verbieden. Hoe wereldvreemd kan je zijn?

De commissie Zorgvuldig Bestuur, verbonden aan het ministerie van Onderwijs, wil niet dat de scholen nog politieke debatten organiseren de komende weken. Debatten mogen niet binnen en buiten de schoolmuren, noch voor leerlingen of een ander publiek. Want dit kan begrepen worden als een aangelegenheid voor het voeren van politieke propaganda op school.

Hoe wereldvreemd kan je zijn?

Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs vinden de maatregel absurd. En met reden.

Er is niet alleen meer nood aan politieke vorming, maar ook aan meer debat, meer kritisch denken en meer tegensprekelijkheid in het onderwijs. Leerlingen informeren over, confronteren met en leren nadenken over de instellingen die ons land besturen en onze maatschappij ordenen, maakt deel uit van de essentie van opvoeding, vorming en scholing.

Als er enkele weken voor de verkiezingen kritiek te leveren valt op het onderwijs, dan is het wel dat onze scholen de jongeren niet genoeg voorbereiden op de stembusgang.

Opvallend is dat de educatieve dienst van het Vlaams parlement een verkiezingspakket heeft ontwikkeld om leerkrachten bij te staan wanneer ze les willen (moeten) geven over de verkiezingen.

De verkiezingen mogen op school dus wel ter sprake komen binnen het keurslijf van een onderwijspakket van de Vlaamse overheid maar er mag daarbuiten niet over worden gedebatteerd.

Om het te zeggen met de woorden van een intussen al lang overleden meester van het eerste studiejaar van een dorpsschooltje dat al lang niet meer bestaat: 'Zit stil en schrijf op. Er worden hier geen vragen gesteld en er wordt niet gebabbeld.'

Of hoe de verkiezingen 2014 op een pijnlijke manier aantonen dat er binnen de Vlaamse overheid toch echt wel iets schort aan de visie op onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) zegt dat een dergelijk verbod er dan ook niet zal komen. 'Het gaat om een advies van een onafhankelijke commissie in een individueel geval. Ik neem zelf zo snel mogelijk contact op met de voorzitter van de commissie en zal een rondzendbrief naar de scholen sturen om hen te informeren dat er geen verbod komt.'

Onze partners