Politieke bijval voor truckersprotest

24/09/12 om 11:51 - Bijgewerkt om 11:51

Zo'n 500 voertuigen namen deel aan het truckersprotest tegen sociale dumping, dat vanuit politieke hoek 'volledig legitiem' genoemd wordt.

Op de Heizel in Brussel is de protestactie van de truckers afgelopen. Kort na de middag verzamelden ongeveer 500 chauffeurs voor de protestactie tegen de sociale dumping in de Europese transportsector. Organisator Frank Moreels van de vakbond BTB-ABVV is zeer tevreden over de opkomst. In Waarloos kwamen een vijftigtal vrachtwagens opdagen, in Wetteren een stuk of tien, zegt Moreels. Daarnaast namen ook heel wat personenwagens deel.

De chauffeurs waren om 11 uur vertrokken van op vijf parkings langs de snelweg in Wetteren, Waarloos, Everberg, Perwez en Nijvel. Vandaar ging het tegen lage snelheid richting de hoofdstad. De actie zorgde lokaal voor enkele vertragingen, maar grote verkeersproblemen bleven uit, aldus Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de intocht in Brussel verliep ordelijk en gedisciplineerd, volgens de politie.

Op de Heizel werden verschillende toespraken gehouden. Die zijn inmiddels afgelopen. Aan de actie namen niet alleen Belgische, maar ook Franse, Luxemburgse en Nederlandse chauffeurs deel. Met de actie wilden loontrekkende truckers én de zelfstandigen de sociale dumping in de sector aanpakken. Bestaande wetgeving over bijvoorbeeld cabotage en detachering dienen te worden nageleefd, en de regelgeving moet worden aangescherpt, luidt het.

'Actie was er een met rem op'

De actie tegen sociale dumping uit Oost-Europa, was er nog "een met de handrem op", aldus Ivan Victor, nationaal voorzitter van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB). Met die actie wilden de chauffeurs de maatschappij bewust maken van de gevolgen die de sociale dumping kan hebben op de werkzekerheid van de Belgische chauffeurs.

Op 9 oktober is een nieuwe actie gepland met chauffeurs uit heel Europa. Maandag was er alvast solidariteit van vrachtwagenchauffeurs uit Nederland, Luxemburg en Frankrijk. "We hebben uiteraard niets tegen de buitenlandse chauffeurs die op onze wegen komen rijden, maar wel tegen de bedrijven en organisaties die hier in België aan sociale dumping doen en zo Belgische jobs in gevaar brengen", aldus Frank Moreels, federaal secretaris van de BTB.

"De Oost-Europese chauffeurs werken voor een derde tot de helft van ons loon. Bovendien worden zij minder gecontroleerd op rij- en rusttijden en gelden voor hen niet alle regels die wel voor onze chauffeurs gelden. Zo moeten Belgische chauffeurs die gevaarlijke stoffen willen vervoeren een zwaar examen afleggen, maar Oost-Europese chauffeurs krijgen dat bewijs voor een prikje. Die praktijken, en de werkonzekerheid die ze met zich meebrengen, zorgen voor veel ergernis bij de Belgische chauffeurs."

Moreels 'perplex over reactie werkgevers'

Tijdens zijn toespraak prees Moreels de moed van de chauffeurs die naar de Heizel waren afgezakt, "ondanks de tegenwerking van de patronale organisaties". Moreels zegt "perplex" te staan over de reactie van de werkgevers. "We strijden voor het behoud van de sector, en daarom vind ik het zo vreemd dat de transportbedrijven ons niet steunen."

De vakbond toonde zich achteraf wel heel tevreden met de actie. "We hopen dat men in Europa onze stem gehoord heeft. Onderweg naar Brussel zagen we veel solidariteit van andere vrachtwagenchauffeurs. Het is nu aan de politiek om in gang te schieten. Europees parlementslid Saïd el-Khadraoui ondersteunt onze actie voor 100 procent, en ook van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez hebben we een goede indruk."

9 oktober opnieuw actie

"Deze actie was er nog een met de rem op", zegt Victor. "We hebben de andere weggebruikers zoveel mogelijk proberen ontzien door buiten de spits actie te voeren. Op 9 oktober is er in Brussel een actie gepland van de Europese vakorganisatie. We merken dat onze mensen heel zenuwachtig zijn. De transportsector is een sector die momenteel in brand staat."

CD&V en SP.A onderschrijven eisen actievoerders, Vlaams Belang pleit voor 'werk voor eigen volk eerst'

De acties van de truckers tegen de sociale dumping kunnen rekenen op steun uit politieke hoek. Zowel CD&V en SP.A scharen zich achter de eisen van de Belgische truckers die hun voortbestaan bedreigd zien door buitenlandse collega's die veel minder kosten.

De acties van de verschillende truckersvakbonden zijn voor SP.A meer dan ooit legitiem. "Als we willen dat er nog Belgische truckers blijven bestaan, zijn dringend maatregelen nodig", vinden kamerleden David Geerts en Hans Bonte, die verwijzen naar hun resolutie om de wanpraktijken in de sector tegen te gaan. "De controles zijn ondertussen opgedreven, de nieuwe wetten op de schijnzelfstandigheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid pakken de valsspelers aan. Maar Europa moet veel strenger optreden tegen sociale dumping", stellen ze.

SP.A: 'Oplossing vooral internationaal'

Voor SP.A dient de oplossing internationaal gezocht te worden, maar in afwachting wil de partij al het mogelijke in het binnenland doen: "Europa moet ook mee. We zien dat de Europese Unie de beperking op cabotageritten wil opheffen, dat mag zeker niet gebeuren. De naleving ervan moet gewoon verbeteren, bijvoorbeeld via een digitale tachograaf met gps-koppeling."

Dergelijke nieuwe tachograaf moet het volgens Europees parlementslid en transportspecialist Saïd El Khadraoui mogelijk maken dat de inspectiediensten beter kunnen nagaan of men zich aan de regels houdt en ze als rijdend een eerste schifting kunnen doen zodat bonafide truckers niet onnodig gestopt worden. De tachograaf maakt het ook mogelijk dat de chauffeurs betaald en vergoed worden in het land waar ze in hoofdzaak hun job uitoefenen.

Ivo Belet (CD&V): 'Protest volledig legitiem'

Ook CD&V-europarlementslid Ivo Belet vindt het protest van de vrachtwagenchauffeurs volledig legitiem. Hij verwijst naar de nieuwe Europese wet tegen wanpraktijken in (onder andere) de transportsector die momenteel in het Europese parlement besproken wordt. "Malafide constructies met postbusondernemingen en schijnzelfstandigen, loondumping en mensonwaardige werkomstandigheden, zijn onaanvaardbaar", aldus Belet.

Hij pleit voor een aanscherping van de huidige detacheringsrichtlijn door het Europees parlement. Speerpunten in de deze nieuwe wettelijke regeling zijn voor de CD&V'er de strijd tegen postbusondernemingen en schijnzelfstandigen, een efficiëntere samenwerking tussen de inspectiediensten van de lidstaten en de invoering van een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid.

"We zullen in het Europese parlement met onze fractie amendementen indienen die tot doel hebben om goed functionerende modellen, zoals het Belgische Limosa-informatiesysteem (inclusief een sociale ID-kaart) als rolmodel te hanteren op heel de interne markt", aldus nog Ivo Belet.

Vlaams Belang wil tewerkstelling voor eigen volk eerst

Het Vlaams Belang staat onverkort achter de truckersactie tegen de overname van hun beroep door goedkope buitenlandse arbeidskrachten. "Dit nieuwe systeem van gastarbeid dat gebaseerd is op illegale of half illegale praktijken is compleet strijdig met de zorg die de overheid zou moeten besteden aan de tewerkstelling van zijn eigen burgers", stelt voorzitter Bruno Valkeniers. De EU doet volgens Vlaams Belang niets om de problemen op te lossen
en maakt ze zelfs mogelijk.

Ook de Belgische regering draagt in deze haar verantwoordelijkheid, "niet alleen omdat ze niet controlerend optreedt maar ook omwille van een voor onze ondernemingen veel te laks loonkostenbeleid", stelt de partij.

Febetra en TLV willen dialoog met vakbonden aangaan

Transportfederatie Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) willen de dialoog aangaan met de vakbonden om daadwerkelijke oplossingen te vinden voor de problematiek van sociale dumping in de Europese transportsector. Dat zeggen ze in een gezamenlijke persmededeling.

"Hun analyse (van de vrachtwagenchauffeurs, nvdr) klopt dat sedert de uitbreiding met 12 lidstaten er helemaal geen sprake kan zijn van een geslaagde harmonisatie. De loonkosten, die tot 50 procent van de totale transportkost bedragen, zijn nergens zo hoog als in België, en liggen in sommige nieuwe lidstaten pakken lager. Het gevolg is dat het goederenvervoer over de weg steeds meer ontglipt aan de Belgische ondernemingen", reageren beide werkgeversorganisaties. Ze vinden de protestactie evenwel niet het juiste middel om vooruitgang te boeken, "zelfs zonder verkeershinder".

Febetra en TLV: 'Europa enige niveau waar echte oplossingen liggen'

De werkgeversorganisaties stellen een partnerschapsakkoord voor op Belgisch niveau, samen met alle bevoegde controlediensten, met als doel op korte termijn de bestaande reglementeringen doelmatiger te laten controleren. Voor de rest wijzen de werkgeversorganisaties naar Europa, "want dat niveau is het enige waar echte oplossingen tot stand zouden kunnen komen". (Belga/EE/SD)

Lees meer over:

Onze partners