Politiek zet zeilen bij om Limburgs Noord-Zuiddossier te deblokkeren

12/04/13 om 14:38 - Bijgewerkt om 14:38

(Belga) De Vlaamse regering, een aantal parlementsleden en de provinciale overheidsinstanties van Limburg gaan allemaal samen inspanningen leveren om de omleidingsweg tussen Noord- en Midden-Limburg toch te realiseren. Ze willen met juridische middelen vermijden dat er opnieuw jaren verloren jaar om deze weg aan te leggen, nu de Raad van State de plannen naar de prullenmand heeft verwezen.

Vorige week vernietigde de Raad van State het Plan MER (milieu-effectenrapport) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen die na tientallen jaren van oponthoud, eindelijk de voor Limburg belangrijke verbindingsas moesten mogelijk maken. De hele politieke en economische wereld, met uitzondering van enkele natuurjongens, reageerde vol ongeloof op deze beslissing. De acties om alsnog de omleidingsweg volgens de huidige timing te realiseren, komen uit diverse hoeken. Zo lanceren Open Vld-politici en voormalige ministers Patrick Dewael en Marino Keulen vrijdag het voorstel om een nooddecreet in te dienen omwille van 'dwingende redenen van groot openbaar belang'. Een juridische spitsvondigheid die in 2001 al eens werd toegepast voor de realisatie van het Antwerpse Deurganckdok. De Vlaamse Regering zet inmiddels ook alle zeilen bij. Vrijdagvoormiddag vergaderden de Vlaamse ministers Vandeurzen, Crevits en Muyters met de Limburgse gouverneur Reynders en de Limburgse sociale partners om het dossier te deblokkeren. Daarbij werd afgesproken om gezamenlijk alle juridische mogelijkheden te bekijken die een snelle en rechtszekere oplossing bieden aan de bezwaren van de Raad van State. Volgende week zitten de experten hierover reeds samen. (Belga)

Onze partners