Politie neemt meer dan ton voedsel in beslag in Sint-Agatha-Berchem

02/12/11 om 12:49 - Bijgewerkt om 12:49

(Belga) De lokale politie van de zone Brussel West heeft donderdag in Sint-Agatha-Berchem meer dan een ton voedsel in beslag genomen in vijf handelszaken. Het voedsel werd niet op de juiste temperatuur bewaard of was al volledig bedorven. Dat meldt de politie van Brussel West.

De inbeslagname gebeurde tijdens een grootscheepse controleoperatie waaraan naast de politie ook verschillende inspectiediensten meewerkten. Het ging onder meer om het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, de dienst vreemdelingenzaken, de belastings- en sociale inspectie en het agentschap douane en accijnzen. Bij een eerste handelszaak ging het om 91 kilo vis die aan een te hoge temperatuur werd bewaard. Daarnaast zorgde de vishandel voor geurhinder en bleken de prijzen bleken niet correct geafficheerd. In een tweede zaak namen de politie en inspectiediensten 20 kilo voeding in beslag, terwijl in een derde zaak de elektrische installatie niet gekeurd bleek. Ook hier klopte de prijsaffichering niet. Bovendien werden 500 Poolse facturen in beslag genomen voor verdere controle. In een vierde zaak, een snackbar, werden geen inbreuken vastgesteld maar hetzelfde kan niet gezegd worden van de vijfde handelszaak die gecontroleerd werd. Daar moest meer dan een ton aan voedingsmiddelen in beslag genomen worden omdat de vervaldata waren uitgeveegd, weggeknipt of gewijzigd. Ook een hoop tabak waarop geen accijnzen betaald waren, onderging hetzelfde lot. Ook hier klopte de prijsaanduiding niet. Ten slotte bleek de uitbater niet in orde met zijn belastingsaangifte en eigenaar van een verboden wapen. (COR 230)

Onze partners