Plenaire Kamer - Te kleine meerderheid krijgt enkel hervorming "gerechtelijk akkoord" gestemd

02/05/13 om 21:54 - Bijgewerkt om 21:54

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdag enkel groen licht kunnen geven aan de hervormingen van de wet op de continuïteit van ondernemingen, die bedrijven in moeilijkheden beschermt tegen schuldeisers. Toen de oppositie ontdekte dat de meerderheid na een urenlange bespreking geslonken was tot slechts 69 leden, hield die het echter voor bekeken.

Op de plenaire agenda stonden naast de wet op de continuïteit van ondernemingen onder meer het verbod op de doorverkoop van tickets, aanpassingen aan de ingebrekestellingsbrief van advocaten en de aanbevelingen van de werkgroep taalevenwicht bij het leger. De meerderheid bleek omstreeks 21.30 uur echter niet meer in aantal, waarop de stemming naar volgende week woensdag verschoven werd. Enkel de hervorming van het oude "gerechtelijk akkoord" raakte gestemd, waarbij de verzamelde oppositie zich onthield. Het ontwerp van justitieminister Annemie Turtelboom moet de procedure meer toespitsen op bedrijven die nog uit het dal kunnen raken, via betere preventie en het sneller opsporen van bedrijven in moeilijkheden. Concreet zullen beoefenaars van cijferberoepen verplicht worden om, indien ze menen dat een bedrijf in moeilijkheden dreigt te raken, dit te melden bij het bedrijf zelf. Volgen er geen maatregelen, dan kunnen ze naar de rechtbank van koophandel stappen. Voorts moeten voortaan alle relevante stukken meteen bij het inleidend verzoekschrift zitten, opdat de rechter direct een goed beeld krijgt van de situatie. Werd verkeerde info doorgespeeld, dan kan de rechter beslissen de procedure stop te zetten. Dat kan trouwens ook als blijkt dat de schuldenaar er niet in slaagt de onderneming weer leefbaar te maken. Er komt ook een vaste kostrijs voor de volledige procedure bij de rechtbank, op voorhand te betalen. Schuldeisers krijgen tot slot een betere bescherming, onder meer door de garantie van een minimumbetaling van 15 procent in het reorganisatieplan. (Belga)

Onze partners