Planbureau peilt transportvooruitzichten in 2030

17/09/12 om 13:26 - Bijgewerkt om 13:26

(Belga) Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer. Enig positieve vooruitzicht in de simulatie 'Bestemming 2030' van het Federaal Planbureau is de emissiedaling van traditionele polluenten zoals fijn stof en stikstofoxiden.

Op basis van de sociaal-demografische en macro-economische vooruitzichten, stijgt bij ongewijzigd beleid het aantal reizigerskilometers tussen 2008 en 2030 met 20 pct. In 2030 blijft de auto met 80 pct van de reizigerskilometer de dominante transportmodus voor het personenvervoer. Het aantal tonkilometer (een kilometer afgelegd door een ton goederen) stijgt met 68 pct. Een deel van het goederenvervoer over de weg verschuift naar het spoor en de binnenvaart, maar het wegvervoer blijft dominant met 71 pct van de tonkilometer in 2030. Dat vertaalt zich in toegenomen congestie. Tussen 2008 en 2030 vermindert de snelheid met 29 pct tijdens de spitsperiode en met 16 pct tijdens daluren. Was in 2008 tijdens de spits gemiddeld 1u19 nodig om 50 km af te leggen op het wegennet, dan zal dat in 2030 1u51 zijn, of 32 minuten extra. Volgens simulaties zorgt de toepassing van een kilometerheffing enkel voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de wegcongestie, noch voor een daling van de impact van het wegverkeer op het milieu. "Om dat te verwezenlijken, dient er een kilometerheffing voor alle weggebruikers te worden toegepast", aldus het Planbureau.Nieuwe Euronormen, meer biobrandstoffen en hybride en elektrische motoren zorgen tegen 2030 wel voor aanzienlijke dalingen van de directe emissies van traditionele polluenten zoals fijn stof, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. De directe broeikasgasemissies stijgen anderzijds met 12 pct tussen 2008 en 2030. (ANTHONY GEVAERT)

Onze partners