Plafond voor lonen en vertrekpremies topmanagers Vlaamse overheid

01/02/13 om 19:07 - Bijgewerkt om 19:07

(Belga) Er komt een maximumloon voor topmanagers en bestuurders bij de Vlaamse overheid. Zij mogen ook niet via een managementvennootschap worden betaald. Dat staat in een ontwerpdecreet van Vlaams minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA), dat de Vlaamse regering goedkeurde. Er komt ook een plafond op de vertrekpremie en op eventuele bonussen.

Het ontwerpdecreet legt een aantal regels voor "deugdelijk bestuur" vast en moet zo de tegenhanger worden van de zogenaamde codes Daems en Buysse in de private sector. Naar analogie met de code voor beursgenoteerde bedrijven zal minimum een derde van de stemgerechtigde bestuurders in de raad van bestuur onafhankelijk zijn, geselecteerd op basis van deskundigheid en capaciteit. Alle bestuurders zullen transparantie moeten geven over hun andere mandaten. Voor topmanagers en bestuurders worden ook verloningsnormen opgelegd. Er komt een maximumverloning, de zogenaamde "minister-presidentnorm", en betaling in aandelen wordt verboden. Ook mogen ze zich niet via een managementvennootschap laten uitbetalen. Aanvullende pensioenregelingen worden geplafonneerd. De vertrekpremie mag maximaal één jaarsalaris bedragen en de variabele verloning mag ten hoogste een vijfde van het jaarsalaris bedragen. Regeringscommissarissen zullen om de twee jaar geëvalueerd worden en de Vlaamse regering kan hen afzetten bij het ontbreken van een vertrouwensrelatie. De regels zullen van toepassing zijn op alle Vlaamse ministeries en agentschappen, Vlaamse openbare instellingen (zoals de VRT en de Watergroep), secretariaten van de strategische adviesraden, vzw's die de Vlaamse regering aanduidt en bedrijven waarin de Vlaamse regering een meerderheid van stemmen heeft (zoals Aquafin). (KAV)

Onze partners