Philippe Muyters misnoegd over kritiek Vande Lanotte op "stijgende fiscale ontvangsten"

07/03/13 om 19:57 - Bijgewerkt om 19:57

(Belga) Volgens federaal vicepremier en minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) is er nergens in Europa een minister te vinden die de fiscale ontvangsten zo sterk heeft laten stijgen als Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters (N-VA). Muyters reageert gepikeerd.

De uitspraak van Vande Lanotte was een reactie op N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in het licht van de federale begrotingscontrole opmerkte dat de belastingen niet meer mogen stijgen. "De belastingen die de Vlaamse regering zelf int, zijn dubbel zo snel gestegen als die van de federale regering", counterde Vande Lanotte in Villa Politica. Omdat sp.a in de Vlaamse regering zit, aanvaardt Vande Lanotte dat, maar het is volgens hem wel "schandelijk en schijnheilig als je in je eigen regering de eigen fiscale ontvangsten ziet verdubbelen en dan van een ander zegt dat hij het fout doet. Bovendien heeft de Vlaamse regering de belasting op arbeid met 800 miljoen euro verhoogd". "De bewering van Johan Vande Lanotte klopt gewoon niet", reageert op zijn beurt Philippe Muyters. "Er is in Vlaanderen maar één verhoging van het belastingtarief geweest, en dat is de verdeeltaks. Voor de rest gaat het om een betere, meer efficiënte werking van onze diensten." De stijging van de taks op arbeid met 800 miljoen, dat is de jobkorting, legt Muyters uit bij monde van zijn woordvoerder. "Vande Lanotte vergeet blijkbaar wel dat iedereen het eens was met de schrapping ervan." De stijging van de eigen inkomsten ligt dan weer "enkel aan een betere inning". Muyters vindt dat Vande Lanotte de Vlaamse regering net zou moeten feliciteren "omdat wij, sinds we de inning van de verkeersbelasting zelf doen, met hetzelfde tarief betere resultaten kunnen voorleggen dan de federale dienst". "Het grote verschil met de federale begroting", besluit Muyters, "is dat de stijging van de inkomsten bij hen wél het gevolg is van beslissingen van de federale regering." (GEJ)

Onze partners