Philippe Muyters: "Ik wil nadenken om wat federale schulden over te nemen"

29/03/11 om 13:56 - Bijgewerkt om 13:56

Als Vlaanderen een deel van de federale overheidsschuld op zich neemt, moeten de andere deelstaten dat ook doen, zegt Muyters.

Philippe Muyters: "Ik wil nadenken om wat federale schulden over te nemen"

© Lies Willaert

In een interview met Knack verklaart Vlaams minister van Begroting Philip Muyters (N-VA) dat hij 'begrijpt dat er bespaard moet worden, ook op bevoegdheden die eventueel overgedragen worden naar de deelstaten. In die zin kan het dus dat bij een bevoegdheidsoverdracht niet 100 procent van het budget meegaat.'

Hij zegt ook dat de N-VA mag aanschuiven om de meerjarenbegroting te bespreken: 'Heel recent hebben Elio Di Rupo (PS) en koninklijk bemiddelaar Wouter Beke (CD&V) gezegd dat we de meerjarenbegroting toch samen zouden kunnen bespreken, als Bekes opdracht over de staatshervorming ten einde is. Daar zijn we heel blij mee.'


Er wordt sterk op aangedrongen dat de Vlaamse regering de volgende jaren overschotten zou boeken, zodat het begrotingsplaatje van alle overheden samen er wat rooskleuriger uitziet.
MUYTERS: Volgens het regeerakkoord zullen we - behoudens een nieuwe economische crisis - een begroting in evenwicht hebben in 2011, 2012, 2013 en 2014. Om dat evenwicht in 2011 al te bereiken, moesten alle Vlaamse ministers moeilijke keuzes maken en de Vlaamse bevolking bracht daarvoor offers. Als er de volgende jaren geld vrijkomt, zullen we dat gebruiken om te investeren, want zoals gezegd zijn de noden in Vlaanderen heel hoog. We gaan de volgende jaren dus geen overschotten boeken om de totaliteit van de overheidsfinanciën wat op te smukken. Iedereen moet zijn deel doen.

Toch klinkt het liedje alsmaar luider voor de Vlaamse deur: help ons, help ons uit de nood, want Europa en de speculanten schieten ons dood...
MUYTERS: Ik begrijp wel dat men het signaal wil geven aan Europa en de financiële markten dat België goed bezig is. Natuurlijk is het belangrijk dat we kunnen zeggen dat de gezamenlijke overheden - België, de deelstaten en steden en gemeenten samen - een budgettair overschot hebben. Maar ik herhaal: we zullen ons houden aan ons regeerakkoord en de Vlaamse begrotingen in evenwicht afsluiten, niet meer en niet minder. Bovendien, wat baat het de federale overheid als wij een overschot boeken, als ze zelf haar zaken niet op orde brengt? Het is niet omdat Vlaanderen zorgt voor een overschot, dat de federale overheid of de andere deelstaten plots geld in kas hebben om hun rekeningen te betalen.

Het Planbureau opperde daarom het idee om als een bevoegdheid van het federale naar het regionale niveau gaat, maar 80 procent van het budget mee over te hevelen. Met de overige 20 procent kan de federale regering dan de vergrijzingskosten en overheidsschuld betalen...
MUYTERS: Ik begrijp dat er bespaard moet worden, ook op bevoegdheden die eventueel overgedragen worden naar de deelstaten. In die zin kan het dus dat bij een bevoegdheidsoverdracht niet 100 procent van het budget meegaat. Ik heb daar wel drie bedenkingen bij. Eén, ik ben er van overtuigd dat de federale overheid zelf ook moet besparen. België heeft de op drie na hoogste schuldgraad in Europa. De kern van het probleem ligt in de kosten van de sociale zekerheid die de pan uit swingen. De federale overheid moet dus niet alles voor de gemakkelijkheid doorschuiven naar de deelstaten. Twee, als Vlaanderen bijvoorbeeld 90 procent van het budget zou krijgen voor een bevoegdheid, moet ze besparen. Als dat zo gemakkelijk zou gaan, waarom heeft de federale overheid dat dan al die jaren niet gedaan? Drie, de regeling moet gelden voor àlle deelstaten en ik ben benieuwd naar de reactie van Brussel en Wallonië. Dat zal daar niet evident zijn.

De regio's kunnen ook een deel van de federale overheidsschuld overnemen. Kan u daar mee akkoord gaan?
MUYTERS: Ik wil er best over nadenken om een deel van de federale overheidsschulden op de Vlaamse begroting nemen, bijvoorbeeld de pensioenlasten van de Vlaamse ambtenaren. Maar ook hier zijn er voorwaarden. Dit hangt ook sterk samen met de responsabilisering die wij willen inbouwen in de financieringswet. Dan moet het principe 'wie betaalt, bepaalt' ook naar andere terreinen worden doorgetrokken. Vandaag beslist de federale regering bijvoorbeeld over migratie, maar wie betaalt voor de inburgering? Vlaanderen. Wie moet die mensen begeleiden op zoek naar werk? Vlaanderen. Dat is niet logisch. En ook hier weer: als Vlaanderen een deel van de federale overheidsschuld op zich neemt, moeten de andere deelstaten dat ook doen. Ik ben benieuwd.

Europa vraagt nu aan België om een meerjarenbegroting op te stellen waarin ze uitstippelt hoe ze tegen 2012 een tekort van 3 procent zal halen en een evenwicht in 2015. De N-VA wil daar wat graag bij betrokken worden, maar de ontslagnemende regering Leterme wil de N-VA niet betrekken bij het opstellen van die meerjarenbegroting?
MUYTERS: De regering van Leterme heeft daarop inderdaad vrij negatief gereageerd, maar heel recent hebben Elio Di Rupo (PS) en koninklijk bemiddelaar Wouter Beke gezegd dat we de meerjarenbegroting toch samen zouden kunnen bespreken, als Bekes opdracht over de staatshervorming ten einde is. Daar zijn we heel blij mee.

(EWP)

Lees het volledige interview in Knack

Lees meer over:

Onze partners