Peumans probeert brokken tussen oppositie en meerderheid te lijmen

28/01/13 om 21:23 - Bijgewerkt om 21:23

Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gaat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen om wat inschikkelijker te zijn voor vragen van de oppositie.

Peumans probeert brokken tussen oppositie en meerderheid te lijmen

© Belga

Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gaat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen om wat inschikkelijker te zijn voor vragen van de oppositie. De oppositiepartijen Open VLD, Vlaams Belang, Groen en LDD klaagden er over dat de meerderheid debatten die zij op de agenda willen plaatsen, afblokt. Peumans gaat de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.A wat toegeeflijkheid vragen, op voorwaarde dat de oppositie niet op alle slakken zout legt.

De oppositie was er niet over te spreken dat de meerderheid een debat in de plenaire vergadering over gouverneursbenoemingen had tegengehouden. Ze beschouwen dat als een beknotting van hun controlerecht. Voorzitter Peumans stelde toen voor om een verzoeningsvergadering te houden. Hij had een gesprek met de fractieleiders
van de oppositie.

Die noemen het gesprek "constructief". "Er was klassieke muziek om de zeden te verzachten. En Peumans heeft naar ons geluisterd", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck. "Parlementsleden hebben het onvervreemdbare recht en de verdomde plicht om de regering te controleren. De manier waarop ze dat doen, komt aan hen en aan de fractie toe en niet aan de meerderheid", zegt Sas van Rouveroij (Open VLD).

Niemand stuurt aan op een reglementswijziging, maar Peumans zou de meerderheid wel een aantal afspraken voorstellen. Zo zou de meerderheid geen debat meer mogen weigeren als dat door de voltallige oppositie gevraagd wordt. De oppositie zou dan weer beloven om dat instrument niet te pas en te onpas te gebruiken. "Dat gaan we ook niet doen", zegt Vereeck. "Maar als alle oppositiepartijen, met sterk uiteenlopende ideologieën en agenda's, unaniem een debat vragen, zal dat toch niet voor een akkefietje zijn."


Onze partners