Peter De Roover nieuwe fractieleider N-VA in de Kamer

21/01/16 om 10:39 - Bijgewerkt om 11:06

De N-VA heeft een nieuwe fractieleider in het federaal parlement. Peter De Roover volgt Hendrik Vuye op die het communautaire project van N-VA gaat leiden.

Peter De Roover nieuwe fractieleider N-VA in de Kamer

Peter De Roover © Belga

De N-VA-Kamerfractie heeft een nieuwe fractievoorzitter verkozen. Kamerlid Peter De Roover volgt Hendrik Vuye op, die zich in opdracht van de partij zal toeleggen op het institutionele project.

Ook de interne organisatie van de fractiewerd doorgelicht. Doordat Veerle Wouters zich eveneens voltijds zal wijden aan het communautaire, was ook de positie van ondervoorzitster vacant.

De fractie koos er voor om een ruimer bureau samen te stellen dat de fractievoorzitter zal bijstaan in zijn taak. Naast ondervoorzitster Inez Deconinck (Vlaams-Brabant) bestaat dat bureau uit Brecht Vermeulen (West-Vlaanderen), Wouter Raskin (Limburg) en Peter Dedecker (Oost-Vlaanderen).

Door de verschuivingen binnen de fractie, werd ook de vertegenwoordiging van de Kamerfractie in het partijbestuur herbekeken. De Kamerfractie verkoos Valerie Van Peel (Antwerpen), Peter Dedecker (Oost-Vlaanderen), Brecht Vermeulen (West-Vlaanderen), Zuhal Demir (Limburg) en Kristien Van Vaerenbergh (Vlaams-Brabant) in het partijbestuur van de N-VA.

Nu Peter De Roover door de fractie werd aangesteld tot fractievoorzitter, is hij ontslagnemend als nationaal penningmeester van de N-VA. Beide functies zijn statutair immers onverenigbaar. De partijraad van de N-VA zal daardoor in februari een nieuwe nationaal penningmeester moeten verkiezen. (TE)

Onze partners