Peter Adriaenssens: 'Schok in dit milieu was nodig'

09/10/12 om 23:47 - Bijgewerkt om 23:47

Uit de hulpverlening komen ontzette reacties op het seksschandaal rond KUL-prof Walter Vandereycken. Volgens de bekende kinderpsychiater Peter Adriaenssens kan de affaire voor een louterende schok zorgen.

Net zoals in de kerk was er in de sector van de hulpverlening een dossier als dat van Walter Vandereycken nodig "om een schok teweeg te brengen zodat iedereen zich beter realiseert waarmee hij bezig is en een goede doorstart mogelijk wordt met positief engagement". Dat heeft kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven) gezegd in Terzake op Canvas.

Adriaenssens reageerde nadat bekend raakte dat psychiater Walter Vandereycken 20 jaar lang ongeoorloofde seksuele relaties had met vrouwelijke patiënten.

Meldingsplicht
Geert Dom, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiaters, pleitte in Terzake voor de invoering van een wettelijke meldingsplicht voor hulpverleners die weet hebben van misbruik door collega's, zoals in Nederland.

Ook de procedure bij de Orde van Geneesheren moet transparanter, vindt Dom. De Orde moet de mogelijkheid krijgen om patiënten te informeren over het verloop van de procedure en de sancties. Dat zo weinig patiënten bij de Orde klacht neerleggen wegens seksueel misbruik door hulpverleners zou het gevolg kunnen zijn van de weinig doorzichtige procedure.

Dom werd hierin bijgetreden door Adriaenssens. "Tegenover het geheim van seksueel misbruik moet je de transparantie zetten van de aanpak. Het slachtoffer moet goed weten welke straffen op zijn klacht gevolgd zijn. Anders wordt bitterheid opgebouwd."

Het geringe aantal klachten wijt Adriaenssens ook aan de machtsrelatie "van de patiënt met een arts die een aureool van macht heeft". Hij wees er voorts op dat meer dan de helft van de hulpverleners die zich, zoals Vandereycken, schuldig maktn aan seksueel misbruik meerdere slachtoffers maken.

Risico op misbruik

ook de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) regaeerde ondertussen. Overal waar machtsverhoudingen en asymmetrische relaties zijn, bestaat het risico op misbruik van die macht, ook in de geestelijke gezondheidszorg waar mensen op een kwetsbaar moment in hun leven vertrouwen stellen in hulpverleners, stelt die.

In een persmededeling keurt de vereniging elk machtsmisbruik af. "Maar een afkeuring en veroordeling van misbruik volstaat niet. Daarnaast is er nood aan voldoende aandacht, erkenning en genoegdoening voor de slachtoffers, aan remediëring als zich feiten hebben voorgedaan, en aan actieve preventie."

Schuld en schaamte

Voor slachtoffers is het bijzonder moeilijk om hun klacht uit te spreken, stelt de VVP. "Vaak worstelen ze met onterechte gevoelens van schuld en schaamte die het moeilijk maken om het misbruik uit te spreken en aan te klagen. Als ze dan toch de stap zetten, vinden ze te vaak te weinig gehoor."

De procedure bij de Orde van Geneesheren is volgens de VVP "weinig transparant" en geeft onvoldoende opvolging, betrokkenheid of erkenning aan het slachtoffer. "De stap naar justitie is vaak een moeilijke stap. Directies en hoofdgeneesheren van ziekenhuizen en centra moeten daarom elke klacht ernstig nemen en gevolg geven." (Belga/TV)

Onze partners