Pensioenplannen doen vakbonden steigeren: 'Pure provocatie'

16/12/11 om 14:55 - Bijgewerkt om 14:55

De vakbonden uiten stevige kritiek op de dadendrang van de nieuwe minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Groen! hekelt het gebrek aan 'moderne' loopbanen.

Het voornemen van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), om nog dit jaar zijn pensioenhervorming door te voeren, en om tot één pensioenstelsel te komen voor alle werknemers, is een "echte provocatie". Dat zeggen Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV, en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Ook de liberale en christelijke vakbonden en de groene partijen reageren scherp.

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zijn de plannen van Van Quickenborne "vragen om moeilijkheden". Dit is volgens hem "nooit gezien". Demelenne spreekt van "een echte provocatie", omdat hele categorieën slechter af zullen zijn met het eengemaakte pensioenstelsel. "Het zou een revolutie zijn, maar dan wel één die het wettelijk pensioen niet verbetert, maar verslechtert."

Het ABVV betreurt ook dat een aantal wetsontwerpen al in de bevoegde commissie besproken worden, met het oog op een mogelijk stemming in de Kamer tegen het jaareinde. "We zijn voor overleg, maar hebben nog altijd geen datum gekregen waarop we kunnen spreken met de regering." Volgens Demelenne zijn de aangekondigde hervormingen niet minder dan "contractbreuk".

Demelenne: 'Ze spelen op sociaal vlak met vuur'

"Ze realiseren niet hoezeer ze op sociaal vlak met vuur spelen", zegt Demelenne. "Ze moeten stopen met olie op het vuur te gooien, want de situatie is erg verontrustend op sociaal vlak."

Vercamst (ACLVB): 'Hopelijk komende week al geen staking'

Nationaal voorzitter Jan Vercamst van de liberale vakbond ACLVB waarschuwt dat het al komende week tot acties kan komen, en niet pas op 30 januari, de dag waarop de vakbonden dreigen met een nationale staking het land stil te leggen.

Vercamst is misnoegd over het ontbreken van sociaal overleg bij het tot stand komen van de hervorming. "We zijn dit niet gewoon. Het is geen goede methode om dit op een week tijd door Kamer en Senaat te willen jagen. Ik kreeg al heel wat negatieve reacties. Hopelijk komt het niet komende week al tot acties, in plaats van op 30 januari. De lont zit al in het kruitvat, en het is niet op deze manier dat ze eruit gehaald wordt. Wij blijven wel oproepen tot overleg. We willen het overleg uitputten, wetende dat de hervormingen bijgestuurd kunnen worden."

De liberale vakbond zegt dat ze alternatieven heeft voor de hervormingen. De vakbonden drongen er zo al op aan om de hervormingen te laten gelden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

ACV: 'Beloftes worden gebroken'
De christelijke vakbond ACV vreest vooral dat mensen die al in bestaande systemen zijn gestapt, de rekening gepresenteerd zullen krijgen.

Het feit dat de pensioenplannen al door de Kamercommissie zijn geloodst, zonder beloofd overleg met de vakbonden, is voor het ACV een "gebroken belofte".

Een tweede contractbreuk in de ogen van het ACV is dat een belangrijk deel van de werknemers die in tijdskrediet, loopbaanonderbreking, landingsbaan of brugpensioen stapten een lager pensioen zullen krijgen. Minister Van Quickenborne stelde overleg daarover in het vooruitzicht, maar het ACV zegt nog geen uitnodiging te hebben ontvangen.

Het ACV vraagt een duidelijk antwoord: "Gaan mensen die reeds een keuze maakten later een lager pensioen krijgen?".

ACOD dreigt met acties in hele publieke sector

De socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt met acties in de ganse publieke sector indien Van Quickenborne doorzet met zijn plannen. De vakbond wil voor 17u vandaag een signaal van de minister.

"Als Van Quickenborne actie wil, dan kan hij acties krijgen", waarschuwt algemeen secretaris Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Stakingen zijn daarbij zeker niet uitgesloten.

Volgens de vakbond raakt Van Quickenborne met zijn plannen de publieke sector in het hart. "Van Quickenborne hanteert de botte bijl. Zijn plannen zijn pure afbraakpolitiek, zonder na te denken over het veilig stellen of financieren van de pensioenen. Dit is antisociaal. Hij beseft de draagwijdte niet van zijn plannen", zegt de ACOD-topvrouw.

Gespannen vakbondsklimaat

Eerder deze week had het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ABVV en ACLVB al overleg geëist met de federale regering "voor een meer rechtvaardige sanering en een meer geloofwaardige politiek om kwalitatieve banen te creëren".

De vakbonden maakten ook bekend dat ze een stakingsaanzegging indienden voor een nationale staking, en/of sectorale acties, ten laatste op 30 januari 2012.

Groen!: ' Van Quickenborne mist kans om een moderne, gespreide loopbaan te creëren'

De pensioenhervorming die de regering Di Rupo wil doorvoeren, treft volgens Groen! de mensen drie keer: een verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar, een inperking van het tijdskrediet, en een vermindering van de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening.

"De regering geeft hiermee slechts één boodschap: inleveren. Minister voor Pensioenen Vincent Van Quickenborne mist zo de kans om een moderne, gespreide loopbaan te creëren met een aangepast personeelsbeleid voor oudere werknemers".

Groen! hekelt ook het feit dat de minister deze hervorming in sneltreinvaart en zonder de nodige democratische reflectie door het parlement probeert te jagen. "Iedereen is het erover eens dat het aantal werkende mensen omhoog moet om ons sociaal stelsel betaalbaar te houden", aldus Kamerlid Wouter De Vriendt.

"Maar dat doe je niet met een aantal snel geschreven amendementen in een programmawet die zonder advies van de sociale partners en van de Raad van State ons sociaal stelsel ondersteboven keren".

Aantal gewerkte jaren centraal

Voor de groenen moet niet de leeftijd, maar het aantal gewerkte jaren centraal staan: 45 jaar voor een volledig pensioen, 40 jaar voor een vervroegd pensioen. Langer werken moet voor de partij gepaard gaan met een verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de combinatie met het gezin. "Minister Van Quickenborne doet helaas net het omgekeerde. Zo wordt het tijdskrediet beperkt tot 1 jaar en zal het niet meer volledig meetellen voor de opbouw van het pensioen".

"Dat de minister meent dat hij met deze hervormingen de pensioenen veiligstelt, getuigt van groot cynisme. Van het optrekken van de laagste pensioenen is geen sprake. Bovendien zal de vermindering van de gelijkgestelde periodes voor heel wat mensen leiden tot lagere pensioenen", besluit De Vriendt.

Ecolo kaart "sociale tornado" aan
De Franstalige groenen vinden de plannen van Van Quickenborne niets minder dan een "sociale tornado". Ook de zeer snelle indiening van het voorstel, kan voor Ecolo niet door de beugel.

"Dit nefast project zal de werknemers en vooral de vrouwen hard treffen, zonder dat er een oplossing komt voor de uitdagingen zoals het te lage niveau van onze pensioenen (...), de toekomstige financiering van het systeem of van het werk van ouderen", stellen de volskvertegenwoordigers Georges Gilkinet en Zoé Genot en Senaatsfractieleider Jacky Morael in een mededeling.

"Erger nog, dit breekt met het sociaal overleg dat in ons land van toepassing is en dat een factor van welvarendheid en stabiliteit betekent." (Belga/SD)

Onze partners