Peeters voorzichtig in Kamer: 'Speculatietaks niet zomaar afschaffen'

09/06/16 om 17:44 - Bijgewerkt om 18:33

Hoewel minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de speculatietaks ter discussie had gesteld, lijkt vicepremier Kris Peeters (CD&V) niet van plan om de taks af te schaffen. In de Kamer voelde de oppositie hem daarover aan de tand. 'Van Overtveldt saboteert de plannen om grote vermogens meer te laten bijdragen', vond Kristof Calvo (Groen)

Peeters voorzichtig in Kamer: 'Speculatietaks niet zomaar afschaffen'

© Belga

Aangezien premier Charles Michel (MR) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt(N-VA) allebei andere verplichtingen hadden, was het vicepremier Kris Peeters (CD&V) die vandaag de vragen van de oppositie over de speculatietaks voorgeschoteld kreeg in het wekelijkse vragenuurtje. Een opmerkelijke vervanging, aangezien Van Overtveldt vanuit New York een aantal grote vraagtekens geplaatst had bij de speculatietaks.

De speculatietaks was net waar de CD&V vorig jaar zo op hamerde toen het akkoord over de taxshift bekend raakte. Particuliere beleggers die beursgenoteerde aandelen, opties en warrants binnen de zes maanden weer verkopen, moeten voortaan 33 procent belasting slikken op de meerwaarde. Maar volgens Van Overtveldt lijkt de taks niet alleen minder op te brengen dan verwacht, hij zou ook de beurstaks naar beneden halen. "Bijsturen, afvoeren, vervangen door iets anders in de fiscale sfeer? Dat zijn allemaal mogelijkheden die bekeken moeten worden", zei Van Overtveldt.

'U had de speculatietaks nodig om vorig jaar de taxshift te verkopen aan uw achterban', vond Marco Van Hees (PVDA). 'Vandaag is het zo dat de N-VA uw symbolische taks wil afschaffen. Hij bracht al niets op, en nu zal hij nog minder opbrengen.'

'Het noodlot slaat wat toe voor u', vindt Peter Vanvelthoven (SP.A). 'We hebben al veel gedebatteerd over eerlijke belastingen. En nu is er uw minister van Financiën die zegt dat de opbrengsten van de speculatietaks ondermaats zijn. De voorziene 34 miljoen euro zullen niet binnengehaald worden. En verder zijn er ook de kaaimantaks en de karaattaks zullen ook niet opbrengen wat verwacht wordt. Alle maatregelen die de regering verkocht heeft als het bijdragen van grote vermogens, daar blijft vandaag niets van overeind.'

Lees hier het artikel deze week in Knack: 'De karaattaks bestaat niet, behalve in de begroting'.

'Minister Van Overtveldt saboteert de fiscale rechtvaardigheid', klonk het dan weer bij Kristof Calvo (Groen). Hij vindt dat de regering onduidelijk is, en pleitte opnieuw voor een vermogenswinstbelasting. 'Peeters, ge zijt ne flipflop, sneerde hij met een verwijzing naar een uitspraak van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams parlement gisteren.

Peeters zelf fietste in zijn antwoord wat tussen de vragen door: ''Als de speculatietaks niet voldoet aan de opbrengst die daarvoor voorzien is, dan moeten we dat bekijken. Als daar bijsturingen moeten gebeuren, dan zullen we kijken naar de voorstellen.'

Voor de camera's van Villa Politica benadrukte Peeters dat de taks deel uitmaakt van de taxshift. 'Die kan dus niet zomaar worden afgeschaft. De maatregelen zijn genomen om anderen dingen te financieren. Je kan ze dus niet zomaar overboord gooien zonder budgetair probleem.'

Niet alleen de oppositie had bedenkingen bij de uitspraken van Van Overtveldt. Eric Van Rompuy (CD&V): "Als taksen niet opbrengen wat zou moeten, dan kloppen de rekeningen niet. Het is de tweede maal dat we hierover met de minister van Financiën in debat moeten gaan." reageert hij in "Villa Politica". Volgen Van Rompuy is het aan Van Overtveldt om te bewijzen dat zijn taksen wel renderen.

Hoewel het in dit dossier niet tot een volle confrontatie kwam, werpt het dossier wel een schaduw vooruit op de gesprekken over de begroting die in juli van start gaan. 'Ik ga ervan uit dat iedereen hier voor rechtvaardige fiscaliteit is', zei Peeters nog. 'Hoe dat concreet wordt omgezet, dat zal bij de begrotingsopmaak aan bod zal komen. We zullen daarover praten in de schoot van de regering.

Hoofddoekverbod in bedrijven: Peeters wil politieke zeg in gevoelige dossiers

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat er voortaan een politieke validering komt in politiek gevoelige dossiers, zoals over de zaak bij het Hof van Justitie over het hoofddoekenverbod op de werkvloer. Fractieleiders Patrick Dewael (Open Vld) en Peter De Roover (N-VA) stelden zich vragen bij het standpunt dat de Belgische advocaat had ingenomen. Minister Peeters van zijn kant benadrukte dat het om een volledig administratieve procedure gaat, zonder dat de politiek een rol speelde.

Delen
.

. © BELGA

Het dossier draait rond een moslima die door G4S Secure Solutions ontslagen werd omdat ze weigerde haar hoofddoek af te nemen tijdens de diensturen. In een niet-bindend advies stelde de advocaat-generaal van het Europees Hof dat werkgevers een hoofddoek mogen verbieden, weliswaar voor zover dat gebaseerd is op een algemeen bedrijfsreglement dat alle zichtbare politieke, filosofische en religieuze tekenen op het werk verbiedt.

Dewael en De Roover toonden zich respectievelijk verontrust en verbaasd dat de Belgische advocaat dat advies zal aanvechten. Religieuze voorschriften kunnen voor de Vlaamse liberaal geen voorrang hebben op het arbeidsreglement. Zijn N-VA-collega suggereerde maatschappelijk gevoelige thema's voortaan aan politieke besluitvorming te onderwerpen.

.

. © BELGA

Minister Peeters legde uit dat het om een procedure gaat die volledig administratief wordt afgehandeld. Er waren twee partijen die ons land vertegenwoordigden: de bevoegde federale overheidsdienst en Unia - het voormalige Centrum voor Gelijke Kansen - waartoe de betrokken moslima zich had gericht. Omdat Unia een overheidsinstelling is, besloot de FOD zich bij zijn standpunt aan te sluiten. Maar Peeters is het er mee eens om de procedure naar de toekomst aan te passen. "Het kan niet zijn dat een minister tekst en uitleg moet geven bij een zaak die door de administratie onafhankelijk wordt behandeld".

Fractieleider Dewael was niet overtuigd door het antwoord. "Wat de advocaat namens België verdedigt voor het Hof, is niets neutraals. Ik zou willen weten welke opdracht aan de advocaat is meegegeven", luidde het. "Het is niet normaal dat de regering zegt dat de administratie een advocaat aanduidt en dat we verder zullen zien. Ik heb uw macht overschat".

Vraag van de dag: hoe bewaar je een rijsttaart?

De discussies in het parlement zijn vaak abstract, met een focus op droog cijferwerk. Heel soms wordt het ook heel sappig en concreet, zoals vanmiddag. Minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) moest er drie vragen beantwoorden over rijsttaartjes. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) had wat ongerustheid veroorzaakt in het zuiden van het land, meer bepaald in de streek van Verviers, waar rijsttaartjes een lokale specialiteit zijn.

De taartjes worden echter op traditionele wijze gemaakt, met rauwe melk, en aangezien de ronde lekkernijen op kamertemperatuur bewaard worden, had het FAVV een aantal bedenkingen geuit. Gevreesd werd dat bakkers voortaan verplicht zouden worden om gepasteuriseerde melk te gebruiken.

In sommige Franstalige media werd al melding gemaakt van 'een rijsttaartcrisis', maar Willy Borsus herhaalde ook in de Kamer dat de rijsttaart 'niet in gevaar is'. 'Aangezien de taart gebakken is, is er geen probleem met de melk die gebruikt wordt', zei Borsus in La Libre. Ook de Waalse minister van Landbouw René Collin (CDH) had in Le Soir al de verdediging van de ambachtelijk bereide rijsttaart op zich genomen.

(JH/Belga)

Onze partners