Peeters tevreden over "ambitieuze maar realistische" aanpak van visserijbeleid

27/02/13 om 08:48 - Bijgewerkt om 08:48

(Belga) Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, is tevreden dat de Europese Raad een "realistische" invulling heeft gegeven aan de invoering van een aanlandingsplicht, zonder daarbij afbreuk te doen aan het algemene principe. "Ik zal de komende jaren samen met de Vlaamse vissers nog meer inzetten op selectiviteit en onze vloot begeleiden bij de invoering van de aanlandingsplicht", belooft Peeters.

De Europese Raad van visserijministers heeft deze morgen zijn standpunt bepaald over de hervorming van het gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het belangrijkste discussiepunt daarbij was de aanlandingsverplichting, zeg maar het verbod om ongewenst gevangen vis weer overboord te gooien. Peeters benadrukt dat het akkoord voorziet in een aantal flexibiliteitsmechanismen dat rekening houdt met de realiteit in de visserij. Door het behoud van een beperkte teruggooi wordt erkend dat honderd procent selectiviteit onhaalbaar is, ongewenste vangsten mogen worden afgetrokken van andere quota en tot tien procent niet-gebruikte quota mogen worden overgedragen naar het volgende jaar. Bovendien zullen de quota tijdelijk worden verhoogd ten belope van de vis die vroeger teruggooi was, maar nu moet worden aangeland. Peeters merkt nog op dat de vissers de tijd krijgen zich aan te passen aan de hervorming en dat de aanlandingsplicht vanaf 2016 stapsgewijs wordt ingevoerd. Nu de discussiepunten van de baan zijn, kunnen de onderhandelingen starten tussen de Raad, het Europees parlement en de Commissie. (LOD)

Onze partners