Peeters eist grotere rol voor Vlaanderen op Europese toneel

10/07/12 om 06:57 - Bijgewerkt om 06:57

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) eist in zijn 11 juli-toespraak een grotere rol voor Vlaanderen op in Europa.

Peeters eist grotere rol voor Vlaanderen op Europese toneel

© Belga

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) eist een grotere rol op het Europese toneel. "In te veel Europese vergaderingen zitten vandaag onterecht federale ministers en diplomaten aan tafel", hekelt hij in zijn 11 juli-toespraak. Maar ook intern moet de federale overheid zich volgens de Vlaamse regeringsleider dienstbaarder opstellen, "niet in het minst voor de relancestrategie".

De Belgische vertegenwoordiging in Europa is niet altijd eenvoudig. Soms is de federale regering bevoegd, andere keren de deelstaten en nog andere keren gaat het om een gedeelde bevoegdheid. Duidelijke afspraken bepalen wie ons land wanneer vertegenwoordigt, federale dan wel regionale ministers.

Maar intussen is Vlaanderen een volwassen deelstaat en is meer dan twee derde van de wetgeving in ons land afkomstig van de EU, onderstreept Peeters. "Vlaanderen moet dus vaker rechtstreeks aan de Europese onderhandelingstafel zitten. Wij moeten ook op Europees niveau onze bevoegdheden volledig kunnen uitoefenen." Want al sinds de staatshervorming van 1993 geldt het principe 'in foro interno, in foro externo'. Met andere woorden: ook op externe fora geldt de interne staatsstructuur.

Peeters erkent wel dat Vlaanderen nu al geregeld het woord mag voeren wanneer het gaat over milieu, onderwijs of visserij. Maar dit is onvoldoende, vindt hij. "We moeten af van die fantoombevoegdheden op Europees niveau. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) mag dat niet langer in de weg staan."

Kris Peeters (CD&V): 'Vlaanderen moet mee Europese toppen voorbereiden'

Want Peeters wil ook een vinger in de pap wanneer het er echt toe doet. "We willen ook aan tafel zitten wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën bijeenkomen", hekelt hij. Die bereiden immers de Europese toppen voor en praten over economische groei, jobs en begrotingsdiscipline. "Over zaken, kortom, waar Vlaanderen zijn zeg in heeft."

Concreet roept de minister-president federaal buitenlandminister Didier Reynders op de interministeriële conferentie Buitenlands Beleid bijeen te roepen "om het Samenwerkingsakkoord EU te herzien". Momenteel geldt dat enkel voor EU-ministerraden. Maar dat wil Peeters dus opentrekken naar alle EU-organen, van de Europese Raad over de permanente vertegenwoordiging tot de comitologie-comités binnen de Commissie.

Kris Peeters (CD&V): 'Samenwerkingsakkoord EU moet rekening houden met zesde staatshervorming'

Voor bepaalde domeinen moet de interne verdeling dan weer anders, oordeelt Peeters. Gaat het over transport en energie, dan zitten de regionale ministers nu slechts als assessor bij de federale ministeriële vertegenwoordiging. Dat moet omgekeerd. En de belangrijke EU-ministerraden Algemene Zaken en Economische en Financiële Zaken mogen dan weer niet langer exclusief federaal zijn, maar moeten een regionale minister-assessor toelaten.

Tot slot moet het Samenwerkingsakkoord EU natuurlijk ook rekening houden met de zesde staatshervorming, aldus nog Peeters. Al is Vlaanderen met die institutionele hertekening nog "niet af". "Dit is geen eindpunt. Het is één stap naar een confederaal model, maar wel een stap die we met overtuiging moeten zetten." Peeters wil dan ook dat de staatshervorming snel wordt uitgevoerd. "Want die biedt kansen die we niet mogen laten liggen." "De realisatie moet tegen 2014 een feit zijn", besluit hij.

Didier reynders: 'Vlaamse regering moet eigen problemen oplossen voor ze met EU gaat praten'

"De Vlaamse regering moet eerst haar eigen problemen oplossen voor ze een grotere rol eist op het Europese toneel." Zo reageerde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in De Ochtend op Radio 1.

Reynders lijkt het idee om het Samenwerkingsakkoord EU te herzien niet echt genegen. "Als Vlaanderen meer verantwoordelijkheid wil in Europa moet het ook betalen", zei hij. "In veel Europese organen zit bovendien geen enkele minister van een deelstaat." (Belga/SD)

Onze partners