Paul Carteus (N-VA) - Ronse

25/04/12 om 11:16 - Bijgewerkt om 11:16

Knack.be stelt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober betekenen een kantelpunt met als ultieme inzet, het imago van Ronse. Het uitwerken van een 4-kleurenfolder, een aantrekkelijke campagne of een groots bouwproject zullen niet volstaan. De beeldvorming wordt immers bepaald door de dagdagelijkse realiteit.

Jonge mensen ontvluchten de stad gecharmeerd door de aantrekkingskracht van de steden of het landelijk karakter in de ruime omgeving en gedegouteerd door verhalen over criminaliteit, verloedering en onveiligheid. Na Antwerpen kent onze stad de hoogste werkloosheid van Vlaanderen. De verfransing blijft schering en inslag. Ongeveer de helft van de werkzoekenden kent onvoldoende tot geen Nederlands. Het gemiddeld inkomen reikt ver onder het gemiddelde. Het commercieel centrum wordt geteisterd door een enorme leegstand. Door een beperkte ontsluiting lijkt de stad op een afgelegen eiland... Dat zijn stuk voor stuk enorme uitdagingen.

Het is duidelijk dat we dit niet van vandaag op morgen kunnen ombuigen, maar om iets te veranderen moeten we een correcte analyse durven maken en duidelijke doelstellingen vooropstellen. Het potentieel van onze stad wordt nog te vaak miskend. De kernopdracht is om op alle domeinen werk te maken van de aantrekkingskracht. De Ronsenaars moeten zich thuis voelen in de stad waar het aangenaam vertoeven, werken, ontspannen, wonen, winkelen, wandelen,... is. Alleen daarmee kunnen we de stadsvlucht indijken.

Tevens pleiten we voor een hechte stad waar nieuwkomers zich optimaal integreren. Rechten impliceren eveneens plichten. Zo kunnen we het kostbaar stedelijk weefsel uitbouwen. De sleutel tot integratie ligt bij werkgelegenheid en de kennis van het Nederlands. Het ontbreken van deze cruciale factoren ontneemt mensen kansen en een perspectief.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

De winnaars van de verkiezingen worden diegenen die ongebonden de analyse durven maken, een duidelijk standpunt innemen en oplossingen aanreiken die de knelpunten ten gronde aanpakken.

De verliezers zijn de partijen die decennialang deel uitmaken van het bestuur en zo mede verantwoordelijkheid dragen voor de huidige situatie. Een aantal grootse projecten alleen zullen het tij nooit keren. Er zijn politieke partijen - om de SP-A niet bij naam te noemen - die na jarenlang het beleid te hebben bepaald zich nu tot de Ronsenaars richten met de vraag wat men eigenlijk wil. Dat terwijl de noodkreet van de bevolking echoot in iedere vezel van onze stad. Het lijkt een leuk initiatief, maar neigt meer naar electoraal populisme. Voor wie enige voeling heeft met de onderstroom die leeft bij de Ronsenaars draaien dergelijke initiatieven een rad voor de ogen.

Tenslotte wordt in de stad een kartel gesmeed tussen CD&V en Groen, dat is gebaseerd op een puur electorale en mathematische logica. De ideologische ballon is snel doorprikt. Het weze duidelijk dat de kwantiteit van de stemmen en de beloftes voor mandaten primeren boven een gefundeerde visie en programma.

Wat is van belang in uw gemeente?

Voor onze stad is het van belang dat we erin slagen om een grondige kentering te veroorzaken door de huidige negatieve spiraal te doorbreken. We betreuren met z'n allen de nefaste Terzake-reportage (nav een debat over criminaliteit in Ronse, red.), maar beseffen ook terdege dat dit slechts symptomen zijn waarvan de wortels diep reiken. Het is cruciaal dat we de voedingsbodem van de problemen grondig en krachtdadig aanpakken.

Daarvoor zal het nieuwe stadsbestuur als regisseur de touwtjes in handen moeten nemen om een doortastend beleid te voeren en de troeven van de stad ten volle uit te spelen. Willen we voor onze stad een trendbreuk realiseren, dan zullen er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Dat kan alleen vanuit een goede analyse, een gedragen visie en een daadkrachtig bestuur. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners