Patrick Dewael vernietigend voor N-VA

08/12/11 om 18:35 - Bijgewerkt om 18:35

De tussenkomst van Open VLD-fractieleider Patrick Dewael in het kamerdebat over de regeerverklaring is een striemend betoog geworden tegen de houding van de N-VA tijdens de onderhandelingen.

Patrick Dewael vernietigend voor N-VA

© Belga

Hij hekelde het onvermogen van de Vlaams-nationalisten om een politiek compromis te sluiten en verweet hen niet veel te verschillen van het Vlaams Belang.

Ook in de voormiddag viel er bij de Vlaamse meerderheidspartijen veel kritiek te horen over de houding van de N-VA. Dewael gaf tijdens zijn passage op het spreekgestoelte echter nog eens vol gas. Het deed N-VA-fractieleider Jan Jambon na afloop besluiten dat de Vlaamse liberaal 80% van zijn spreektijd aan zijn partij had besteed. "In de marge ging het ook over het regeerakkoord. Maar ik versta dat het lastig is over een Franse belastingnota te spreken", zei hij.

Het uur daarvoor fulmineerde Dewael tegen de manier waarop de N-VA sinds de verkiezingen aan politiek heeft gedaan. Hij maakte een historiek van de regeringsonderhandelingen - volgens Jambon "een lezing in recente geschiedenisvervalsing" - en kwam tot de vaststelling dat de N-VA op geen enkel moment overwogen heeft in de federale regering te stappen. "En toch heeft u altijd het tegenovergestelde beweerd".

Willy De Clercq

Dewael argumenteerde dat je niet aan politiek moet doen indien je niet bereid bent een compromis te sluiten. Hij refereerde aan het laatste VLD-congres waaraan de onlangs overleden Willy De Clercq deelnam (in 2004, toen de Vlaamse liberalen hopeloos verdeeld waren over het migrantenstemrecht, nvdr) en waar hij zijn partijgenoten diets maakte dat je moet thuisblijven als je geen compromis kunt maken. "Op een bepaald moment moet je je handen durven vuil maken en durven springen, tenzij je andere bedoelingen hebt". Dewael benadrukte dat zijn partij de sociaaleconomische voorstellen van Di Rupo totaal onaanvaardbaar vond, maar toch besliste erover te praten. Tussen die eerste tekst en het uiteindelijke regeerakkoord ligt een hemelsbreed verschil, beklemtoonde hij. "En dat door te praten", voegde hij eraan toe.

De Vlaamse liberaal heeft het ook niet begrepen op de N-VA-stijl. De partij van Bart De Wever gedraagt zich volgens hem alsof ze in naam van alle Vlamingen spreekt en de absolute waarheid spreekt. "U vertegenwoordigt in Vlaanderen één op vier Vlamingen en dat is veel. Maar drie op vier Vlamingen vertegenwoordigt u niet. En mij zeker niet", klonk het. Toen er gelach te horen viel op de N-VA-banken kwam er nog een sneer: "Altijd dat hoongelach. Dat is dezelfde stijl als die mensen op de banken naast u (Vlaams Belang, nvdr). Er is niet veel verschil meer, hoor", wierp Dewael de N-VA'er toe.

Dewael kreeg met zijn tussenkomst niet enkel steun van de meerderheidspartijen. Hij kreeg voor zijn betoog tegen de N-VA ook applaus van de groenen.

Regeerakkoord fair, sociaal en liberaal

Het regeerakkoord zelf noemde de Open VLD'er evenwichtig. "De inspanningen worden fair verdeeld. Dat is fair, sociaal en liberaal", luidde het. Dewael sloot niet uit dat ons land de komende maanden van Europa te horen krijgt dat er bijkomende sociaaleconomische maatregelen moeten worden genomen.

In begin van de namiddagzitting sabelde Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans het regeerakkoord neer. Hij feliciteerde cynisch de PS omwille van wat de partij bereikt heeft. "Heel het concept toont de macht, de kracht en de dominantie van de PS", verklaarde hij. Volgens Annemans heeft Di Rupo helemaal geen prijs moeten betalen voor zijn premierschap en het regeerakkoord. Na zijn tussenkomst schonk de VB'er de premier een Assimil om Nederlands te leren. "Ik wens u veel succes, maar niet met de regering".

SP.A-fractieleidster Karin Temmerman had het over "een sterk en evenwichtig akkoord met een grote staatshervorming, een moedige begroting en met sociaaleconomische hervormingen om onze welvaartstaat te versterken". De Vlaamse socialisten zullen het met hand en tand verdedigen, voegde ze eraan toe.

Tevredenheid is er bij de SP.A vooral over het doorvoeren van besparingen zonder daarvoor een sociaal bloedbad te moeten aanrichten. Dat is in het buitenland wel gebeurd, maar is bij ons niet het geval, beklemtoonde Temmerman. "Belangrijk is dan ook wat er niet in het regeerakkoord staat: geen afschaffing van de index, geen verhoging van de pensioenleeftijd, geen algemene BTW-verhoging, geen verlaging van de leeflonen, geen afbraak van ons sociaal systeem". Het deed Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt repliceren dat de enveloppe voor het welvaartsvast maken van de uitkeringen wel met 40% wordt verminderd. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners