Partyka: 'Uitspraak Homans is nodeloze provocatie'

04/09/15 om 10:45 - Bijgewerkt om 10:45

Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) noemt de uitspraak van viceminister-president Liesbeth Homans over sociale woningen voor vluchtelingen "een nodeloze provocatie". Of iemand al dan niet een woning in een ander land bezit kan immers niet worden gecontroleerd, dat geldt ook voor niet-oorlogsgebieden, zegt ze.

Partyka: 'Uitspraak Homans is nodeloze provocatie'

Katrien Partyka (CD&V) © BELGA

Homans verklaarde dat vluchtelingen die in hun thuisland over een huis beschikken geen recht hebben op een sociale woning in Vlaanderen. "Enkel mensen zonder bestaansinkomen en zonder een woning in hun vaderland komen daarvoor in aanmerking. Dat is bepaald in de regelgeving", zei Homans in De Morgen.

"Het heeft geen zin om dergelijke straffe uitspraken te doen", vindt Katrien Partyka. "Het bezit van een woning in een ander land wordt enkel nagegaan op basis van een verklaring op eer. Bovendien hebben bijna alle huisvestingsmaatschappijen voorrangsregels voor zij die sociaal ingebed zijn. Vaak wordt een termijn van drie jaar verblijf op het grondgebied van de gemeente als regel gehandhaafd."

Ik denk dat iedereen wel beseft dat mensen die een land in oorlog ontvluchten daar een zeer grondige reden voor hebben, stelt partijgenote Valerie Taeldeman. "Ik ga ervan uit dat een vluchteling geen inkomsten meer genereert uit eigendom." Volgens Partyka moeten we absoluut het rampscenario vermijden waarbij mensen deze winter op straat zouden moeten slapen. Ze stelt voor om de sociale woningmaatschappijen te laten bekijken welke woningen leegstaan, bijvoorbeeld in afwachting van renovatie.

Ook woningen die momenteel niet aan de normen voldoen kunnen volgens haar in aanmerking komen, zolang er geen probleem met de veiligheid is. Taeldeman suggereert dat Homans de woningmaatschappijen zou kunnen vragen het aandeel woningen dat wordt toegewezen aan precaire doelgroepen op te trekken. Momenteel bedraagt dat 5 procent. (Belga/NSK)

Lees meer over:

Onze partners