Partijen in Vlaams Parlement achter vermindering broeikasgassen met 30 procent

15/03/12 om 15:18 - Bijgewerkt om 15:18

(Belga) In het Vlaams Parlement tekent zich een consensus af over de ondersteuning van de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent te verminderen. Meerderheid en oppositie hebben daarover een voorstel van resolutie klaar.

Europa noemt een broeikasgasemissiereductie van 30 procent tegen 2020 haalbaar. Europa zou daarmee zijn reductiedoelstellingen aanscherpen. Tot nog toe was sprake van een vermindering van 20 procent. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege liet onlangs verstaan dat Vlaanderen ook resoluut voor een vermindering van 30 procent wil gaan. Milieuorganisaties spraken van een "trendbreuk" in het Vlaamse beleid. Vorige week bevestigde ons land op een Europese milieuraad dat ook België in zijn geheel voor min dertig gaat. Rond de aangescherpte reductiedoelstelling tekent zich nu ook consensus af in het Vlaams Parlement. Leden van meerderheid (CD&V, sp.a, N-VA) en oppositie (Groen, Open Vld en LDD) hebben een gezamenlijke resolutietekst uitgewerkt waarin de min dertig ondersteund wordt. Dat meerderheid en oppositie daarover een akkoord bereiken is toch "een beetje historisch", zegt Robrecht Bothuyne (CD&V), één van de indieners. De Vlaamse partijen koppelen wel een aantal voorwaarden aan de steun. Zo mag de nieuwe reductiedoelstelling bijvoorbeeld de Vlaamse concurrentiepositie niet aantasten. Daarnaast wordt aangedrongen op een evenredige verdeling van de "lasten en lusten op Europees niveau". Hermes Sanctorum (Groen): "Dit is een belangrijke stap in het klimaatbeleid. Vlaanderen schaart zich nu achter de visie dat Europa én onze regio economisch en ecologisch voordeel kunnen halen uit meer klimaatambitie". De resolutie wordt volgende week dinsdag behandeld in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. (KAV)

Onze partners