Parterschapsovereenkomst nieuwe stap in strijd tegen sociale fraude

17/04/12 om 18:21 - Bijgewerkt om 18:21

(Belga) De federale administratie en de sociale partners uit de sector van de voedingsindustrie binden samen de strijd aan met de illegale arbeid, de sociale fraude en slechte praktijken met betrekking tot de voedselveiligheid in de vleessectoren. Ze hebben daarvoor dinsdag een partnerschapsovereenkomst ondertekend in aanwezigheid van liefst vier federale regeringsleden. Het is de eerste keer dat zo'n overeenkomst werd ondertekend.

De federale regering wil dit jaar 700 miljoen euro halen uit de strijd tegen fraude. De sociale fraudebestrijding moet 100 miljoen euro in het laatje brengen. Om die strijd efficiënt te laten verlopen, hoopt de regering een beroep te kunnen doen op de actieve medewerking van de spelers op het terrein. De partnerschapsovereenkomsten moeten daarin een duw in de rug bieden. Door de ondertekening ervan engageren de inspectiediensten en de sociale partners binnen een sector zich actief iets te doen aan eventuele misbruiken. Doel is de strijd tegen sociale fraude op te voeren op het vlak van preventie, fraudepreventie en bestraffing. De ondertekening dinsdag had betrekking op de vleessector, maar nog andere sectoren volgen later. Wat de vleessector betreft, zal de nadruk vooral liggen op werk dat niet wordt aangegeven, carroussels van onderaannemingen, problemen in verband met een vals sociaal statuut en onecht gedetacheerde werknemers. Het geldt zowel voor de luiken arbeidsomstandigheden als sociale zekerheid. Het protocol is het kader voor een samenwerking. Een en ander moet nog worden geconcretiseerd in de juiste juridische vorm. De overeenkomst werd gesloten tussen de FOD's Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid, de RSZ, de RVA, het federaal voedselagentschap (FAVV) en de sociale opsporingsdienst (SIOD) enerzijds en de sociale partners anderzijds. Ook de ministers van Werk Monica De Coninck, van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van Landbouw Sabine Laruelle en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez zetten hun handtekening onder het document. (LOD)

Onze partners