Parket over Operatie Kelk: 'Geen vervolgingen want misdrijven zijn verjaard'

05/04/16 om 17:47 - Bijgewerkt om 19:26

Na zes jaar is het onderzoek door het federaal parket naar de zedenfeiten binnen de katholieke kerk (Operatie Kelk) afgerond. Niemand wordt vervolgd omdat de feiten verjaard zijn.

Parket over Operatie Kelk: 'Geen vervolgingen want misdrijven zijn verjaard'

Huiszoeking in het kader van operatie Kelk © BELGA

De strafvordering in Operatie Kelk, het onderzoek van het federaal parket naar zedenmisdrijven door leden van de katholieke kerk en een doofpotoperatie daarrond binnen de kerk, is vervallen door eerdere veroordelingen van een aantal verdachten, het overlijden van andere verdachten, en doordat alle overige feiten verjaard zijn. Dat is het standpunt dat het federaal parket in zijn eindvordering voor de Brusselse raadkamer inneemt, zo meldt het parket in een persbericht.

"Het federaal parket vraagt dan ook geen verwijzing van personen naar de correctionele rechtbank voor voormelde feiten", klinkt het.De eindvordering van het federaal parket bevat de namen van 68 personen tegen wie de strafvordering werd ingesteld door ofwel de vorderingen van het parket ofwel de burgerlijkepartijstellingen.

Zedenfeiten

"Uit de exploitatie van de onderzoekselementen en verklaringen in verband met de zedenfeiten, is gebleken dat sommige verdachten reeds eerder veroordeeld werden voor de aangemelde feiten", aldus het persbericht, "dat vele verdachten reeds overleden zijn, en dat nagenoeg alle andere feiten verjaard zijn.

Het federaal parket vraagt de Raadkamer dan ook om vast te stellen dat de strafvordering voor deze zedenfeiten vervallen is door de eerdere veroordeling van 4 verdachten, het overlijden van 37 verdachten en de verjaring van de overige feiten."

Schuldig verzuim

"Ook voor wat de tenlasteleggingen van schuldig verzuim betreft, diende het federaal parket vast te stellen dat, zo het onderzoek al toegelaten had verdachten te identificeren, de beweerde feiten manifest verjaard zijn, zodat een verdere analyse ten gronde naar schuld of onschuld op strafrechtelijk vlak niet aan de orde is.

Het federaal parket vraagt dan ook geen verwijzing van personen naar de correctionele rechtbank voor voormelde feiten. Het betreft hier een juridisch-technische beoordeling van strafrechtelijke aard en geen antwoord op vragen van burgerrechtelijke, ethische of deontologische aard." (Belga)

Onze partners