Parket-generaal Cassatie vraagt opnieuw gedeeltelijke verbreking KI-arrest Operatie Kelk

03/04/12 om 10:58 - Bijgewerkt om 10:58

(Belga) Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen op 24 juni 2010 in Operatie Kelk, dreigt ook verbroken te worden. Op 29 november 2011 besliste de KI immers dat de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij kardinaal Danneels, in Mechelen, nietig waren en dat de stukken die daar in beslag genomen werden, uit het dossier moesten verwijderd worden. Volgens het parket-generaal bij Cassatie was die beslissing onvoldoende gemotiveerd.

De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daar rond binnen de katholieke kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen nietig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en tenslotte dat ze toch nietig waren. Die laatste beslissing dateert van 29 november 2011. Toen beval de KI dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Het parket-generaal bij Cassatie is nu van oordeel dat de KI op correcte wijze geoordeeld heeft over de nietigheid van de huiszoeking maar dat ze onvoldoende motiveert waarom de stukken uit het dossier moeten. Volgens de zogenaamde Antigoon-doctrine van het Hof van Cassatie hoeft de onregelmatigheid van een onderzoeksdaad immers niet automatisch dat gevolg te hebben. Cassatie spreekt zich in de loop van de namiddag uit. (MVL)

Onze partners