Parkeerboetes tussen 2003 en 2010 mogelijk onwettig

03/04/13 om 07:29 - Bijgewerkt om 07:29

Wie tussen 7 februari 2003 en 5 augustus 2010 een bon op de voorruit vond, kan die mogelijk terugvorderen wegens onwettig. Dat blijkt na een opmerkelijke uitspraak van het Grondwettelijk Hof.

Parkeerboetes tussen 2003 en 2010 mogelijk onwettig

© Thinkstock

In 2003 besliste de federale overheid om een deel van de verkeersovertredingen, waaronder de parkeerovertredingen, uit het strafrecht te halen. Zo wilde de federale wetgever lokale besturen de kans geven om zelf een beleid inzake parkeerovertredingen uit te werken. Maar, althans volgens een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, was dat niet de bevoegdheid van het federale niveau, maar van de gewesten.

De gewesten trokken dit probleem recht, door in augustus 2010 zelf een decreet uit te vaardigen dat een wettelijk kader creëerde voor de parkeerboetes, maar zonder enige terugwerkende kracht. En dat maakt de verkeersboetes die tussen 2003 en 2010 werden gegeven onwettig.

Voorbeeld volgen

De bal kwam aan het rollen toen een Antwerpenaar weigerde zijn parkeerboete te betalen, omdat hij twijfelde aan het wettelijk kader. De foutparkeerder moest, nadat de boete samen met retributiekosten was opgelopen tot meer dan 300 euro, voor de vrederechter verschijnen. Die besliste dat hij niet kon oordelen over de materie, en schoof de zaak door naar het Grondwettelijk Hof.

En daar gaven ze de foutparkeerder gelijk. Volgens het Hof is de wetswijziging die bepaalde overtredingen uit de wetgeving schrapte in strijd met de wet van 1980, die de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en regionale overheden bepaalt.

Het is niet onmogelijk dat nu verschillende andere automobilisten die tussen 2003 en 2010 op de bon vlogen ook hun zaak voorleggen aan het Grondwettelijk Hof en zo zullen proberen om de retributiekosten terug te vorderen. (EA)

Onze partners