Overstap naar één rechter in beroep is geen oplossing voor gerechtelijke achterstand

26/07/13 om 15:37 - Bijgewerkt om 15:37

(Belga) De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die alle Vlaamse advocaten groepeert, kant zich tegen het voorstel van justitieminister Annemie Turtelboom om het aantal rechters in beroep bij strafzaken te verminderen van drie naar één. De Orde spreekt van "een uitholling van één van de grondslagen van het Belgische strafprocesrecht" en ziet in de maatregel ook geen oplossing voor de gerechtelijke achterstand. "Dit voorstel is zelfs geen doekje voor het bloeden", aldus de Orde.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil strafzaken in beroep in de toekomst door één raadsheer laten behandelen. Enkel bij uitzondering zouden drie raadsheren nog samen een strafzaak behandelen, zoals nu standaard het geval is. De maatregel moet volgens Turtelboom mee de gerechtelijke achterstand helpen wegwerken. Nadat er vanuit verschillende hoven van beroep kritiek was gekomen op de maatregel, schiet nu ook de Orde van Vlaamse Balies het voorstel af. "Wij wijzen erop dat het Wetboek van Strafvordering een verplichte unanimiteit vereist van drie rechters bij strafverzwaring in beroep en dit zou nu onmogelijk gemaakt worden. Dit is een uitholling van één van de grondslagen van het Belgische strafprocesrecht", stelt de Orde in een persbericht. De Orde gelooft ook niet in het argument van het wegwerken van de gerechtelijk achterstand. "De belangrijkste achterstand zit niet bij de strafzaken. In burgerlijke zaken, waar al langer de mogelijkheid bestaat dat één rechter in graad van beroep recht kan spreken, heeft die maatregel geen soelaas gebracht om de achterstand te beperken", luidt het. "Enkel grondige en allesomvattende maatregelen kunnen de gerechtelijke achterstand verhelpen", meent de Orde. (Belga)

Onze partners