Overheidswaarborg aandeelhouders ARCO is nietig (auditeur)

27/11/12 om 17:45 - Bijgewerkt om 17:45

De Auditeur bij de Raad van State oordeelt dat de overheidsgarantie voor aandeelhouders van Arco (het ACW-aandeelhoudersvehikel in Dexia) nietig is.

Nadat de bank Dexia in de problemen geraakte, kende de regering Leterme bij koninklijk besluit een overheidswaarborg toe aan particulieren die aandelen hebben in de vennootschappen van de ARCO groep, het ACW-verhikel dat op zijn beurt grootaandeelhouder is van Dexia.

Een zeer omstreden maatregel die ervoor zorgde dat de overheid in geval van problemen de waardeloze aandelen van de ACW-leden en sympathisanten zou terugbetalen.

De Auditeur bij de Raad van State oordeelt nu dat het koninklijk besluit onwettig is. Dat bevestigt advocatenkantoor Monard D'Hulst dat in opdracht van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) een procedure aanspande.

Het gaat nog niet om een arrest, maar het is zeer gebruikelijk dat de Raad van State het advies van de Auditeur volgt.'In de periode 2009-2011 bracht het gekelderde DEXIA-aandeel, verscheidene andere vennoot-schappen in de problemen omdat deze vennootschappen hun kapitaal in belangrijke mate in DEXIA-aandelen hadden belegd,' zegt Koen Geelen van Monard D'Hulst.

'Tot deze vennootschappen hoorden de vennootschappen in de ARCO groep. Toen Frankrijk en België in oktober 2011 besloten DEXIA te ontmantelen werd duidelijk dat er definitief waarde voor de ARCO-aandeelhouders verloren zou gaan. De regering Leterme II verleende daarom overheidswaarborg aan de particuliere houders van ARCO-aandelen. De parlementaire onderzoekscommissie DEXIA schatte het begrotingsimpact van deze waarborg op 1,5 miljard euro.'

'Om principiële redenen trok de V.Z.W. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers naar de Raad van State tegen deze waarborgregeling. De V.Z.W. vond het niet kunnen dat de Regering enkel oog had voor de bescherming van ARCO-aandeelhouders, wier DEXIA-belegging verloren was ge-gaan. De V.Z.W. meende dat andere DEXIA aandeelhouders niet in de kou mochten blijven staan.'

De auditeur bij de Raad van State meent dat de waarborgregeling onwettelijk is. (EE)

Onze partners