Overheidsfinanciering VRT onder vuur

11/03/13 om 19:39 - Bijgewerkt om 19:39

De overheidsfinanciering van de openbare omroep VRT ligt opnieuw onder vuur. Verschillende parlementsleden stellen zich vragen bij de extra budgetten die de omroep krijgt van de verschillende ministeries.

Overheidsfinanciering VRT onder vuur

© Belga

Een parlementaire vraag van Bart Tommelein (Open Vld) heeft de discussie rond de financiering van de VRT en eventuele overheidsinmenging weer op de agenda gezet. Onder meer Open Vld en Groen vinden dat de Vlaamse ministers te veel gebruik maken van extra financiering, mogelijk om hun invloed te laten gelden. De VRT laat weten dat de redactionele onafhankelijkheid contractueel vastligt.

Tommelein vroeg bij alle ministers hoeveel ze vorig jaar uittrokken voor extra financiering bij de VRT. Zo krijgt bijvoorbeeld 'Topstarter' (Eén) een aanzienlijk bedrag om de ondernemingszin in Vlaanderen aan te wakkeren. 'Dagelijkse Kost' krijgt dan weer 282.500 euro van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) om bepaalde ingrediënten in de kijker te zetten.

Onafhankelijkheid

Oppositiepartij Groen vindt dat hiermee de onafhankelijkheid van de VRT in het gedrag komt. "De jaarlijkse dotatie moet alle programmakosten dekken, zodat de onafhankelijkheid van onze openbare omroep gegarandeerd wordt", stelt parlementslid Bart Caron. "Wil de Vlaamse regering dat er aan bepaalde thema's meer aandacht wordt besteed, dan moet dat vastgelegd worden in de vierjarige beheersovereenkomst."

Ook Johan Verstreken (CD&V) vindt dat de overheidsdotatie moet volstaan voor de financiering van de openbare omroep. "Zorg dat de VRT voldoende krijgt, zodat er geen beroep moet worden gedaan op extra middelen. Ik vind het ook niet goed dat de omroep nu voor bepaalde programma's geld vraagt aan steden en gemeenten, dat benadeelt de kleinere gemeenten."

Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de Mediacommissie in het parlement, wijst erop dat er geen ongeregeldheden zijn gebeurd. "De overeenkomst met de VRT laat extra financiering toe, er moet enkel transparantie over bestaan", zegt hij. Toch vindt ook De Coene dat er moet worden gestreefd naar minder versnippering in de financiering. "Die eis is ook opgenomen in een resolutie van de meerderheid in het parlement", zegt Veli Yüksel (CD&V).

Redactionele onafhankelijkheid

De VRT zelf laat ten slotte weten dat alle programma's, zonder enige uitzondering, in redactionele onafhankelijkheid worden gemaakt. "Dit principe wordt ook bij extra financiering contractueel vastgelegd en nadien gerespecteerd door alle betrokken partijen", stelt de omroep.

Wat 'Dagelijkse Kost' betreft is het niet zo dat er concrete producten worden gepromoot. "De samenwerking bestaat er in dat er twee maal per week generieke Vlaamse seizoensproducten, zoals tomaten of asperges, in de gerechten worden verwerkt. Het betekent geenszins dat VLAM bepaalt welke gerechten de kijker te zien krijgt, dat is de autonome keuze van de programmamakers. Gelijkaardige samenwerkingen bestaan voor 'Groenland' en 'Fabriek Romantiek'. (Belga/EA)

Onze partners