"Overheid moet ervaren thuiszorgers koesteren" (Landelijke Thuiszorg)

29/08/11 om 16:40 - Bijgewerkt om 16:40

(Belga) Landelijke Thuiszorg vraagt de Vlaamse overheid structurele financiering voor projecten die het werk in de thuiszorg op lange termijn haalbaar houden voor de verzorgende. Zo moeten er bijvoorbeeld middelen komen voor ergonomische ondersteuning van het werk en steun om de werkomstandigheden veilig, comfortabel en hygiënisch te maken. Ook de werkdruk moet naar beneden.

De thuiszorg wordt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking in toenemende mate geconfronteerd met een tekort aan hulpverleners. Om dat probleem op te lossen, moeten volgens Landelijke Thuiszorg onder meer "de ervaren krachten gekoesterd worden". Landelijke Thuiszorg vraagt daarom aan diegenen die thuis verzorgd willen worden, dat ze proactief oog hebben voor ergonomische werkomstandigheden voor de hulpverleners. De overheid moet voor projecten in die zin de nodige middelen uittrekken. Landelijke Thuiszorg ontwikkelde in het recente verleden daarvoor immers een aantal tools. De projectgelden om die te financieren, zijn evenwel op. Het gaat onder meer om "een ergocoach" die na onderzoek in de huizen van cliënten voorstellen doet om de ergonomische werkomstandigheden van het personeel te verbeteren, of "de veiligheidscoach" die voorstellen doet om de veiligheid in de woning voor het personeel te verhogen. Landelijke thuiszorg ontwikkelde ook "een knipperlichtmeter" die het evenwicht in draagkracht en draaglast van een verzorgende meet, zowel inzake fysieke belasting als qua werkdruk. Een ander project heeft betrekking op de behandeling van de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg en ondersteuning via de organisatie van adempauzes. (KAV)

Onze partners