OVAM en Haven van Zeebrugge samen in zee voor duurzaam bodembeheer

19/02/13 om 12:40 - Bijgewerkt om 12:39

(Belga) De Haven van Zeebrugge en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaan de komende tien jaar intensief samenwerken voor een duurzaam bodembeheer. De "Bedrijfsspecifieke Overeenkomst" (bsok) werd vanmiddag ondertekend in de West-Vlaamse havenstad.

Met de bsok zet de overheid, hier in naam van OVAM, een stap in de richting van het behalen van de nodige strategische doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Ook de haven heeft baat bij deze samenwerking, want op deze manier krijgen nieuwe klanten de zekerheid dat ze geen risicogronden in beheer hebben of te maken krijgen met historische bodemverontreinigingen. Doel is uiteindelijk om de hele haven, met zo'n 2.000 gronden, op termijn te inventariseren. Nu al zitten een dertigtal dossiers in de onderzoeks - of saneringsfase. De bsok laat ook toe dat de bodemonderzoeken en saneringen organisatorisch en financieel haalbaar zijn voor de betrokken partij, omdat die zelf de fasering mag bepalen.De overeenkomst formuleert vier doelstellingen. Dat is enerzijds informatie-uitwisseling. Een tweede punt is nulonderzoek, voorafgaand aan het verlenen van een concessie op een nieuw ontgonnen terrein, waarmee de haven vooruitloopt op de Europese richtlijnen. En er is tevens een akkoord rond het uiteindelijk grondverzet en het sensibiliseren van de havengebruikers. OVAM sluit al sinds 2006 soortgelijke overeenkomsten met bedrijven, maar is in dit geval bijzonder verheugd over de voortrekkersrol die Zeebrugge speelt inzake bodem- en afvalbeheer. (DLA)

Onze partners