"Ouderen zijn het slachtoffer van besparingspolitiek"

17/12/15 om 17:01 - Bijgewerkt om 17:01

Bron: Belga

(Belga) De Vlaamse Ouderenraad is niet te spreken over de impact van de besparingsmaatregelen op ouderen. "Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de compensaties, ook zet de federale regering nu stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Dat is onvoorstelbaar", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

De indexsprong, de BTW-verhoging op elektriciteit, de stroomheffing van 100 euro, de afschaffing van de gratis hoeveelheid water en elektriciteit, de afschaffing van het gratis openbaar vervoer bij De Lijn, de verhoging van de premie voor de zorgverzekering, de stijging van de distributienettarieven en de doorrekening van de vennootschapsbelasting voor intercommunales in de elektriciteitsfactuur, de verhoging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, de hogere taksen op allerhande producten, het is een schier onafzienbare reeks aan het worden van stijgende facturen die het leven van oudere mensen duurder maakt. "Ouderen krijgen er daarnaast ook verhogingen van het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs bovenop", zegt Mie Moerenhout. Tegenover de stijgende uitgaven staan voor ouderen enkel de welvaartsenveloppe, waarmee de oudste en laagste pensioenen licht verhoogd worden, en de afschaffing van de belastingsschijf van 30 procent en een verbreding van de schijf van 40 procent, waar enkel de ouderen met een hoger inkomen baat bij hebben. De Vlaamse Ouderenraad stelt vast dat deze maatregelen geenszins de stijgende kosten compenseren, en vraagt om bijkomende compensaties. "Met de verhoging van de belastingvrije som heeft men federaal een instrument in handen om ouderen beter te ondersteunen. Maar nu is het voorstel om tegelijk de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens af te bouwen, zodat de maatregel voor gepensioneerden op een nuloperatie uitdraait." (Belga)

Onze partners