'Opvolging Vanackere is een vergiftigd geschenk'

05/03/13 om 13:57 - Bijgewerkt om 13:57

De opvolging van Steven Vanackere als minister van Financiën, nauwelijks een jaar voor de verkiezingen, is een vergiftigd geschenk. Dat zegt De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet tijdens een rondvraag van Knack.be bij politieke journalisten.

'Opvolging Vanackere is een vergiftigd geschenk'

© Belga

Koen Geens wordt de nieuwe minister van Financiën. Pieter De Crem wordt zoals verwacht vicepremier. Voor de bekendmaking van de naam van de nieuwe minister, deed Knack.be een rondvraag bij politieke journalisten wie volgens hen Steven Vanackere moest opvolgen.

Opvallend is dat de naam Koen Geens daarbij geen enkele keer gevallen is. Dit zijn de namen die wel getipt werden:
YVES LETERME Yves Desmet, hoofdredacteur De Morgen
'Wie dat ongelooflijk goed zou doen, is Yves Leterme,' zegt Yves Desmet, hoofdredacteur van de Morgen. 'Als gewezen inspecteur van Financiën heeft hij de competenties in huis. Zijn verleden is geen probleem. In de Wetstraat wordt iedereen om de zoveel jaar opnieuw maagd.'

'Of Leterme het zou willen is een andere kwestie. Daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Ik denk dat hij liever nog een jaar uit de wind blijft.'

'De opvolging van Steven Vanackere is een job waar weinig eer aan te halen valt. Zie wat Bart Somers overkwam toen hij een jaar voor de verkiezingen nog snel Vlaams minister-president werd. Daar is hij heel veel van zijn pluimen verloren.'

'Dit is met andere woorden een vergiftigd geschenk. De slimste kandidaten weten dat. Zij bedanken voor de eer. Dat betekent dat enkel de meest ambitieuze kandidaten overblijven.'

'Ik denk dat Yves Leterme op dit ogenblik meer slim dan ambitieus is.'

YVES LETERME Bart Sturtewagen, politiek hoofdredacteur van De Standaard
Ook Bart Sturtewagen, politiek hoofdredacteur van De Standaard, denkt meteen aan Yves Leterme. 'Als ACW'er op Financiën voor CD&V uitgesloten is, dan is terugkeer Leterme niet voor vandaag. Nochtans kent niemand Dexia / Belfius beter,' zegt hij via Twitter.

Ook zijn collega Bart Brinckman laat op Twitter de naam van Leterme vallen. 'Straks duikt Leterme terug op. Vervanging Vanackere voor CD&V nachtmerrie. Waar zitten de zwaargewichten nog?'

WOUTER BEKE Ann Peuteman, redacteur Knack
'Wouter Beke,' zegt Knack-redacteur Ann Peuteman, 'omdat er nu behoefte is aan stabiliteit, aan voorzetting en vooral aan iemand met politieke ervaring. Vlak voor een begrotingsconclaaf is het geen moment om te gaan experimenteren met mensen van buiten de politiek, hoe groot hun kennis van de sociaal-economische dossiers ook is.'

'De namen die nu circuleren tonen aan dat er binnen CD&V echt wel bloedarmoede heerst. Wijzen naar iemand van vroeger of naar iemand van buiten de politiek is echt geen uiting van het feit dat het goed gaat met de partij.'

GEEN CD&V'ER Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur Trends
'De nieuwe minister van Financiën mag geen CD&V'er zijn,' zegt Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends. 'Ik ga geen namen noemen, maar er komt best een a-politiek figuur om alle verdachtmakingen die te vergelijken zijn met de huidige situatie te vermijden. Het mag iemand van de andere partijen binnen de regering zijn, maar dan toch iemand die geen enkele binding heeft met alle organisaties die nu ter discussie staan, zijnde Dexia, Belfius en ACW'.

JOHN CROMBEZ Daan Killemaes, adjunct-hoofdredacteur Trends
'De vraag wie Steven Vanackere niet mag opvolgen is gemakkelijker te beantwoorden. Het mag niemand van CD&V zijn, omdat er anders opnieuw een ongezonde belangenvermenging ontstaat tussen het verdedigen van het algemeen belang en het verdedigen van het belang van het ACW en de eigen zuil,' zegt ook Daan Killemaes, adjunct-hoofdredacteur van Trends.

'Voor Steven Vanackere was deze spreidstand onhoudbaar geworden, net zoals deze spreidstand voor elke CD&V-kandidaat voor de post van minister van financiën onhoudbaar zal zijn, zelfs als deze kandidaat niet uit de acw-stal komt. De verwevenheid tussen het acw en CD&V is daarvoor te groot.'

'Meer geschikt voor de job zou staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (SP.A) zijn. Alleen al zijn huidige functieomschrijving maakt van hem een logische kandidaat om de mogelijke belastingontduiking van het ACW en om de correctheid van de commerciële contracten tussen Belfius en het ACW tot op het bot te onderzoeken. Idealiter komt dit onderzoek natuurlijk aan een parlementaire onderzoekscommissie toe.'

'Als staatssecretaris voor fraudebestrijding is John Crombez toegevoegd aan de eerste minister, en een benoeming tot minister van financiën zou voor Crombez in wezen een logische promotie beteken binnen hetzelfde domein van financiën. Een doorschuiven van John Crombez impliceert natuurlijk wel een serieuze stoelendans binnen de regering Di Rupo, omdat CD&V een vicepremier en de belangrijke portefeuille van financiën verliest. CD&V zou zware compensatie eisen, en de vraag is of de regering Di Rupo nog sterk genoeg is om dergelijk geschuif te overleven.'

HENDRIK BOGAERT / KOEN VAN DEN HEUVEL / WOUTER BEKE Liesbeth Van Impe, politiek hoofdredacteur Het Nieuwsblad
'De opvolger van Steven Vanackere is geen ACW'er, kent iets van financiën en weet wat er in de staatshervorming onderhandeld is.'
'Die criteria in acht genomen, kom ik in eerste instantie bij Hendrik Bogaert uit. Hij zat in de backoffice van de staatshervorming en weet iets van financiën. Hij zal dus weinig inlooptijd nodig hebben, zo kort voor de begrotingscontrole en straks ook de begrotingsopmaak.'

'Koen Van den Heuvel (CD&V-factieleider in het Vlaams Parlement, nvdr.) heeft ongeveer hetzelfde profiel als Bogaert, maar dan op Vlaams niveau. Het feit dat hij dicht bij Kris Peeters staat zal hem niet schaden, maar ik zie Van den Heuvel toch eerder als een outsider.'

'Wouter Beke zou het volgens mij zeker ook kunnen, maar die is als voorzitter van CD&V niet gemakkelijk te vervangen. Ik denk trouwens ook dat hij er geen zin in zou hebben, en dat het niet goed zou zijn voor de partij. Het zou meer problemen creëren dan dat het oplost.'

HENDRIK BOGAERT / CAROLINE VEN / PIETER DE CREM Eric Donckier, politiek hoofdredacteur Het Belang van Limburg
"Het is de meest logische stap om Hendrik Bogaert in te laten schuiven,' zegt Eric Donckier, politiek hoofdredacteur van Het Belang van Limburg.' CD&V moet nu op relatief korte termijn een relatief stevig figuur inzetten. Ze moeten zeer pragmatisch, en snel, de draad oppikken voor de begrotingscontrole begint volgende week. Bogaert is altijd al met overheidsfinanciën bezig geweest, volgt dat nog steeds op en hij werkte samen met Steven Vanackere. Dat is de meest pragmatische keuze die de CD&V nu kan maken.'

'Caroline Ven wordt ook genoemd, maar die zou meer tijd nodig hebben om zich in te werken. Wouter Beke, de huidige CD&V-voorzitter, zou dan weer een te grote stoelendans in gang zetten.
De vraag is wel wie dan vice-premier voor CD&V moet worden. Daar is Bogaert nog niet sterk genoeg voor. Daarvoor lijkt Pieter De Crem een optie.'

WOUTER DEVRIENDT Walter Pauli, redacteur Knack
Het meest praktische zou zijn: gewoon Wouter Devriendt promoveren tot minister. Hij behoudt zijn email-adres, hij heeft al een bureau op het kabinet, hij kent iedereen, inclusief Didier Reynders (en iedereen kent hem, inclusief Didier Reynders), hij kent het Dexia-dossier door en door, en hij had het volle vertrouwen van zijn voorganger.

En anders een andere CD&V'er, maar dan wel iemand van de werkgeversvleugel. Waarom niet Karel Van Eetvelt, of zelfs Caroline Ven, zoals al werd gesuggereerd? Het voordeel is ook dat ze zo goed inkapseld en genetwerkt zijn in de ondernemerswereld, dat het wel eens zou kunnen dat de kritiek op hun beleid, en wie weet op de regering-Di Rupo in haar geheel, alvast milder van toon zal zijn. Toch in een eerste fase. Ze staan onafhankelijk van het ACW, en voor hen (ik denk aan een paar reacties op twitter) die vrezen dat dit "een aanslag op de arbeidersbeweging" zou zijn: ook zij zullen moeten opereren binnen het kader van het regeerakkoord.

Eddy Eerdekens / Simon Demeulemeester / Michael Ilegems

Onze partners