Opvangtehuizen voor jongeren : Smet en Vandeurzen erkennen het probleem

01/10/12 om 16:34 - Bijgewerkt om 16:34

(Belga) Pascal Smet en Jo Vandeurzen, de Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn, erkennen dat er met de opvangtehuizen voor jongeren problemen zijn. Ze willen op korte termijn de situatie verbeteren, zeggen ze in een gezamenlijke mededeling.

Opvoeder Sammy Roelant van opvangtehuis "De Vloedlijn" in De Haan kloeg eerder vandaag over de zorgwekkende toestand in de tehuizen. Die kampen met overbevolking en dragen de gevolgen van krimpende budgetten, leerlingen kampen er met leerachterstand en er is een gebrek aan medische opvolging. "Dat het opvangtehuis 'De Vloedlijn' beter omkaderd zou kunnen zijn, klopt", zeggen beide ministers. Ze erkennen het probleem en willen "op korte termijn de situatie verbeteren". Verder werken ze gezamenlijk "aan een gedeelde visie en bijhorende aanpak over de residentiële opvang van jongeren (internaten, jeugdhulp, jongeren met een handicap). "De keuzes uit de vorige legislaturen hebben tot de huidige situatie geleid. Budgettair is er momenteel echter onvoldoende ruimte om grote sprongen te maken. Maar het overleg rond het snijvlak onderwijs-welzijn inzake deze internaten verloopt wel constructief", luidt het. "We mogen bovendien niet veralgemenen. Een verblijf in een internaat biedt voor een groep van jongeren de noodzakelijke structuur in een niet-stigmatiserende setting. Een groep van kinderen heeft echter meer nodig, bijvoorbeeld omwille van een ernstige problematische leefsituatie of omwille van hun handicap. We moeten de noden van deze kinderen en jongeren duidelijk in kaart brengen en samen tot een gepaste oplossing komen", luidt het. Smet en Vandeurzen vragen hun administraties en het GO! een gedetailleerde nota die de grootste noden in kaart brengt. Ook de Kinderrechtencommissaris plant zeer binnenkort een rapport over de opvangcentra. (DLA)

Onze partners