Opvangponton voor asielzoekers in januari operationeel in Gent

16/12/15 om 11:55 - Bijgewerkt om 11:55

Bron: Belga

(Belga) Aan de Rigakaai, in de Gentse haven, zullen in de loop van januari de eerste asielzoekers tijdelijk in een opvangponton op het water onderdak krijgen. Het consortium Corsdendonk/G4S Care kreeg daarvoor toelating van de federale regering.

Het stadsbestuur zegt tevreden te zijn over de samenwerking met het consortium en zegt de komende weken samen te zitten met het havenbedrijf om verdere afspraken te maken. Met de politie zal een charter opgesteld worden, het gaat om het eerste grootschalige opvanginitiatief voor asielzoekers in Gent. "We willen samen met de initiatiefnemers en met de bevoegde stadsdiensten duidelijke afspraken maken en de buurt actief betrekken", zegt de Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Hij organiseert eind december nog een buurtvergadering. "Buurtbewoners willen we maximaal informeren maar ook de kans geven suggesties te doen." Asielzoekers in de erkenningsprocedure mogen nog niet onmiddellijk aan het werk, maar de OCMW-voorzitter denkt er bijvoorbeeld aan om hen te activeren via vrijwilligerswerk. "Zo kunnen mensen bijvoorbeeld meehelpen aan buurtinitiatieven, netheidscharter, enzovoort." Corsendonk/G4S Care voorziet in haar opvangcentra een omkadering door maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, opvoeders en administratieve medewerkers, zegt het consortium. De komende weken zullen medewerkers aangeworven worden. (Belga)

Onze partners