Optima Bank: "Fiscus moet spelregels bij een controle respecteren"

11/06/13 om 12:11 - Bijgewerkt om 12:11

(Belga) De uitspraak van de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Gent, dat de inval van de fiscus bij Optima Bank onrechtmatig verklaarde, "stelt duidelijke grenzen aan het fiscaal visitatierecht". Dat zegt Optima Bank in een persbericht. "Het vonnis bewijst dat de belastingplichtige uiteraard moet meewerken aan een onderzoek, maar bewijst evenzeer dat de fiscus de spelregels bij een controle moet respecteren."

Op 30 januari 2012 was de belastinginspectie binnengevallen bij de kantoren van Optima in de Keizer Karelstraat in Gent en werd een grote hoeveelheid gegevens gekopieerd. De fiscale rechtbank oordeelde dat de uitgevoerde visitatie nietig is en dat de gegevens van de klanten van Optima binnen de drie dagen moeten teruggegeven worden. De fiscus stelde zijn optreden voor als een normale controle naar het fiscaal dossier van Optima, zegt Optima Bank in een reactie op het vonnis. "Het betrof een fiscale visitatie, geen huiszoeking. Optima heeft positief meegewerkt aan dit plaatsbezoek. Optima heeft echter nadien - voornamelijk via de pers - moeten vernemen dat het onderzoek op haar cliënten zou gericht zijn. Van in het begin heeft Optima de rechtsgeldigheid van dit plaatsbezoek betwist. (..) Optima meende dat hier sprake was van machtsafwending in hoofde van de BBI, gezien het werkelijke opzet van het plaatsbezoek werd verborgen gehouden." De rechtbank volgt nu die redenering, aldus Optima Bank. "Het kopiëren van gegevens bij een financiële instelling met als doel rechtstreeks de klanten van deze instelling te onderzoeken is dan ook een flagrante overtreding. De administratie kon wel bepaalde bestanden kopiëren, maar met inachtname van de normale procedures en regels. De rechtbank was streng voor de gewestelijke directie van de BBI die door uitlatingen in de pers ongeoorloofde druk heeft uitgeoefend op de klanten van Optima. De BBI verklaarde eerder wel dat ze, in afwachting van de uitspraak, geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de klantendossiers." (Belga)

Onze partners