Oppositiepartijen in Vlaams Parlement krijgen actualiteitsdebat als ze er unaniem om vragen

01/03/13 om 17:07 - Bijgewerkt om 17:07

(Belga) Als de verenigde oppositie in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat vraagt, zal die vraag ook worden goedgekeurd. Dat hebben de partijen in het Vlaams Parlement afgesproken in een 'gentlemen's agreement'. De afspraak wordt ingevoerd bij wijze van experiment tot het zomerreces. Na de zomer volgt een evaluatie.

Eind januari schreeuwden de oppositiepartijen (Open Vld, Vlaams Belang, Groen en LDD) in het Vlaams Parlement moord en brand omdat hun vraag voor een actualiteitsdebat over de benoeming van de nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen werd geweigerd. Het ongenoegen bij de oppositie was groot. Het was niet de eerste keer dat een actua-debat werd geweigerd ondanks een vraag van de verenigde oppositie. Parlementsvoorzitter Jan Peumans organiseerde daarom een verzoeningsgesprek. Intussen is er een 'gentlemen's agreement' uitgewerkt. "Bij wijze van experiment - tot het zomerreces 2012-2013 - is er een akkoord dat indien de verenigde oppositie (dwz de vier erkende fracties van de oppositie) vraagt om een actualiteitsdebat in plenaire vergadering te organiseren, dit wordt gehonoreerd door het Uitgebreid Bureau", luidt het. Om te vermijden dat er elke week een actualiteitsdebat gevraagd wordt, is wel aan alle fracties gevraagd "het instrument van een actualiteitsdebat selectief in te zetten en zich rekenschap te geven van de verwachtingen rond een actualiteitsdebat". Na het zomerreces wordt het experiment geëvalueerd en wordt er gekeken of de afspraak een verlengstuk krijgt. (KAV)

Onze partners