Oppositie wil duidelijkheid van Vlaamse regering over havenuitbreiding

06/08/13 om 17:48 - Bijgewerkt om 17:48

(Belga) Open Vld en Groen, in het Vlaams parlement op de oppositiebanken, willen van de Vlaamse regering horen hoe ze tegemoet wil komen aan de bezwaren die het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, maakt tegen het uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen. "De instemming van het FANC met de veiligheidsgaranties van de Vlaamse regering is een conditio sine qua non", zegt Kamerlid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

Dat Electrabel, als uitbater van de kerncentrale, en het FANC naar de Raad van State stappen, raakte dinsdag bekend. In een reactie verbaast Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) zich over de timing. Hij stelt vast dat er "blijkbaar een verschil in visie is over het detailniveau van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)". Willem-Frederik Schiltz, die voorzitter is van de subcommissie nucleaire veiligheid, stelde al in november 2012, na een parlementaire vraag aan FANC-voogdijminister Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken), vast dat de Vlaamse overheid "de adviezen van het FANC in de wind sloeg en het agentschap niet betrok bij het opstellen, evalueren en tijdelijk vaststellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan". Schiltz wil dat de Vlaamse regering aangeeft hoe ze aan de veiligheidseisen van het FANC tegemoet zal komen. Vlaams parlementslid Annick De Ridder (eveneens Open Vld) haalt aan dat Muyters in december 2012 "de bezorgdheden van het FANC gemakkelijkheidshalve afwimpelde". "Ook vandaag ontkent de Vlaamse regering dat er een probleem is." Op dezelfde lijn zit Groen-Kamerlid Kristof Calvo. "De gelatenheid van de Vlaamse regering is stuitend", zegt hij. Calvo wil dat de Vlaamse regering en Milquet dringend overleg plegen om te vermijden dat het conflict verder escaleert. "In en rond Doel wonen miljoenen mensen, met een wereldhaven in de directe omgeving. In zo'n dichtbevolkt gebied is nucleaire veiligheid garanderen de hoogste prioriteit." (Belga)

Onze partners