Oppositie scherp voor Van Overtveldt na twijfels van Rekenhof over begroting

06/06/16 om 21:56 - Bijgewerkt om 21:56

Het Rekenhof stelt zich vragen bij de haalbaarheid van een reeks maatregelen die de regering-Michel tijdens de begrotingscontrole heeft genomen. Oppositiepartij SP.A hekelt dat de regering zich rijk rekent, Groen spreekt van 'het probleem-Van Overtveldt'. De minister van Financiën houdt zich voorlopig op de vlakte. 'We zullen de opmerkingen bekijken en beantwoorden in de commissie financiën.'

Oppositie scherp voor Van Overtveldt na twijfels van Rekenhof over begroting

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) © BELGA

Het Rekenhof vindt dat de uitgaven in verband met de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme niet duidelijk worden voorgesteld. Dat staat in het rapport over de begrotingscontrole dat het maandag heeft overgemaakt aan de Kamer. Het Rekenhof stelt ook dat bepaalde fiscale maatregelen, zoals de twee vervroegde fiscale maatregelen (accijnzen op tabak en op diesel), geen recurrente impact hebben en dus de extra structurele inspanning in 2017 niet dekken.

Onzekerheden

Bij de berekening van de belastingen wijst het ook op een aantal onzekerheden met mogelijke negatieve impact op de fiscale ontvangsten voor 2016, zoals de gevolgen van de terreuraanslagen van maart, de beslissingen van Europa voor het verlaagd btw-tarief op scholenbouw en de diamanttaks, en de arresten van het grondwettelijk Hof over de vennootschapsbelasting op intercommunales en de 'fairness tax'.

Voorts heeft het Rekenhof ook opmerkingen over de haalbaarheid van een aantal fiscale maatregelen. Zo wordt voor de hervorming van het reglementair kader van de vastgoedbeleggingsfondsen 250 miljoen euro ingeschreven, maar heeft 116 miljoen betrekking op de omvorming van bestaande investeringen en die is dus éénmalig.

De strijd tegen de fiscale fraude (Panama) moet 67,8 miljoen opbrengen, maar het Hof heeft voor slechts 4 van de 12 maatregelen informatie over de budgettaire impact ontvangen.

Bij de hervorming van de bankentaks (207,5 miljoen) heeft de regering geen rekening gehouden met onder meer de minderontvangsten door de opheffing van de beperkingen.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de bepalingen over de fiscale regularisatie nog steeds niet zijn aangenomen terwijl de regering wel 250 miljoen euro heeft ingeschreven.

Bij de uitgaven herhaalt het Hof zijn opmerkingen over de 'redesign' van de fiscale administratie, wat 100 miljoen euro moet opbrengen maar waar nauwelijks cijfers over beschikbaar zijn. Voorts zijn volgens het Hof de inkomsten van de btw op online kansspelen en weddenschappen overschat en zijn de maatregelen voor hoogtechnologische activiteiten onzeker.

Het rapport staat ook stil bij de provisies voor asiel en migratie en voor veiligheid en de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Het gaat om drie provisies voor in totaal 1,145 miljard euro, die de regering hoopt buiten de begroting te houden door gebruik te maken van de flexibiliteitsclausule, waarvoor toestemming gevraagd is bij de Europese Commissie. Het hof waarschuwt dat deze middelen niet kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden dan de asielcrisis en de terroristische dreiging.

Kritiek

'Deze regering rekent zich rijk,' zegt Karin Temmerman van oppositiepartij SP.A in een reactie. 'Maar al te vaak wordt uitgegaan van te optimistische cijfers. Zo blijft er grote onzekerheid over de diamanttaks, die er tot op vandaag nog steeds niet is. En het Rekenhof heeft ook sterke twijfels bij de ingeschreven opbrengsten van 460 miljoen euro uit de Kaaimantaks. De fundamenten van deze begroting worden gebouwd op drijfzand.'

'Daarnaast lijkt een begrotingsevenwicht verder weg dan ooit', vervolgt het Kamerlid. 'Voor de jaren 2017 en 2018 stijgt de te leveren inspanning van 1,2 naar 1,7 procent van het bruto binnenlands product. De regering zit dus maar liefst 2 miljard euro achter op het schema naar een begrotingsevenwicht in 2018.'

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo heeft het over 'het probleem-Van Overtveldt'. 'Bij heel wat fiscale maatregelen zijn er vraagtekens, zoals rond de diamanttaks, de btw op scholenbouw en de nucleaire bijdrage. De opmerkingen van het Rekenhof zijn geen loutere begrotingsdetails of technische kwesties, maar echt fundamentele zaken. Dit leest als een aanbeveling aan de regering om het begrotingswerk ernstig en transparant te doen. De begroting wordt steeds minder leesbaar voor de wetgever, onder meer door het oneigenlijk gebruik van provisies. Het parlement wordt op die manier het werken moeilijk gemaakt.'

Dit rapport is ook een wake up call voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput, vindt Groen. 'Zijn 'redesign' van de overheid is het best bewaarde geheim van de Wetstraat. 'Redesign' blijft men maar inschrijven, maar niemand weet wat het zal worden. Overheidsdiensten verdienen een duidelijk perspectief.'

Reactie Van Overtveldt

Van Overtveldt, momenteel op werkbezoek in New York, houdt zich voorlopig op de vlakte. Dat de fiscale inkomsten tegenvallen door de terreurdreiging, is 'een realiteit die we in rekening moeten brengen bij de volgende begrotingsbesprekingen'. 'De andere opmerkingen zullen we nu bekijken en beantwoorden in de commissie financiën.'

Hij wijst er wel nog op dat het Rekenhof de transparantie van de regering looft. 'Ik denk dat dit een goede evolutie is', besluit hij. (Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners