Opkomst Franstalige partijen in de rand ten koste van tweetalige lijsten

07/09/11 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:17

(Belga) Het stemmenaandeel van de Nederlandstalige partijen in de rand rond Brussel is de afgelopen dertig jaar stabiel gebleven rond de 75 procent. Maar in de zes faciliteitengemeenten verdubbelde de electorale verfransing tot bijna 60%. Dat zijn enkele conclusies van een analyse van Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving. Dat onderzoekscentrum van de K.U.Leuven onderzocht de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in 19 randgemeenten sinds 1976.

Over de 19 gemeenten - Vlaamse gemeenten die aan Brussel of de faciliteitengemeenten grenzen - blijven de Nederlandstalige partijen tussen de verkiezingen van 1976 en 2006 status quo rond de 75%. De Franstalige partijen gingen op die dertig jaar vijfprocentpunten vooruit van 15 tot 20%. Dat ging ten koste van de tweetalige lijsten die daalden tot 5%. Het electoraal beeld is evenwel genuanceerder. In de zes faciliteitengemeenten ging het stemmenaandeel van de Franstalige partijen van bijna 30% in 1976 naar bijna 60% in 2006. Nederlandstalige en tweetalige lijsten daalden beiden van ongeveer 35% naar zo'n 20%. In de dertien overige gemeenten bleven de Nederlandstalige partijen stabiel rond 85%, de Frantalige rond 12%. Uitzondering is Sint-Pieters-Leeuw waar de Franstalige lijsten 10 procentpunten meer stemmen binnenhaalden tot zo'n 20%. Vives stelt ook enkele nabeschouwingen naar toekomstig onderzoek toe. Zo kan onderzocht worden wat de impact is van het beleid naar Franstaligen toe. "Een assertief Vlaams beleid kan er mogelijkerwijs toe leiden dat de Franstaligen zich geviseerd voelen, waardoor de electorale Franstaligheid toeneemt", luidt het. (MDM)

Onze partners