Operatie Kelk - Brusselse KI spreekt zich op 18 december uit over inbeslaggenomen stukken

20/11/12 om 12:04 - Bijgewerkt om 12:04

(Belga) De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist op 18 december of de stukken die door onderzoeksrechter Wim De Troy werden in beslag genomen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels in Mechelen, uit het onderzoeksdossier moeten verwijderd worden. Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren.

Die huiszoekingen, op 24 juni 2010, kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke Kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren. In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Op 3 april verbrak het Hof van Cassatie die beslissing tot verwijdering, omdat die onvoldoende gemotiveerd was. De beslissing over de regelmatigheid van de huiszoekingen bleef toen wel overeind. De beslissing die de KI nu zal nemen, zal geen invloed hebben op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken. (DLA)

Onze partners