Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

18/11/13 om 14:30 - Bijgewerkt om 15:16

Open brief van liberalen: 'Het is geen geweldige tijd voor Open VLD'

In een open brief stellen tientallen liberale ondertekenaars dat het Open VLD-congres een doodgeboren kind is.

Beste Liberaal,

Het is geen geweldige tijd voor de Open VLD. Sinds 2003 zit zij in vrije val. Het kiespercentage daalt drastisch, de geloofwaardigheid krimpt en liberalen laten Open VLD links liggen. Om uit de vergeetput te geraken wordt een klassiek recept bovengehaald: het aloude ideologische congres. Op dat congres worden de krijtlijnen getekend van de koers voor die partij. In het kader van die gebeurtenis schreef Gwendolyn Rutten haar boek 'De Geëngageerde burger', vonden er diverse lezingen plaats en werd een nieuwe politieke lente aangekondigd. Dit alles was toe te juichen en gaf enige hoop op verbetering, echter is de teleurstelling en desillusie groot sinds de basistekst van de toekomstverklaring bekendgemaakt is.

We stellen ons de vraag of de weg die werd gevolgd ter voorbereiding van dit congres de juiste is. Zal het vooropgestelde congressysteem de gewenste en vooral noodzakelijke inbreng mogelijk maken? Amper twee weken voor het congres werd de congrestekst gepubliceerd. Men kan niet op een serieuze manier verwachten dat deze tekst grondig geanalyseerd en geamendeerd wordt op een dergelijke korte termijn. Er is zelfs geen duidelijkheid of alle amendementen ter stemming mogen gebracht worden. Het is daarom onze overtuiging dat het amenderen van deze tekst weinig zin heeft. Een druppel op een hete plaat.

Naast de isolatie ten opzichte van haar leden en de burger, zijn de ideologisch kernwaarden volledig zoek. Open VLD is onvoorspelbaar en inconsequent. Een sterk ideologisch kader is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de onzekere toekomst. De tekst die vandaag voorligt, biedt allesbehalve houvast voor een liberaal geïnspireerd individu. Deze tekst kan dan ook bezwaarlijk bestempeld worden als een toekomstverklaring. Die laatste zou een antwoord moeten bieden op de vraag hoe een bepaald probleem wordt opgelost aan de hand van liberale waarden. De huidige tekst brengt geen breed ideologisch fundament tot stand waaronder alle liberalen zich kunnen verenigen. Op deze manier is het congres een doodgeboren kind.

Delen

Open VLD-congres is doodgeboren kind

Open VLD verbergt zich in de tekst te veel achter holle slogans en verkiezingsstandpunten. Belangrijker is dat liberale basisbeginselen zoals het individuele zelfbeschikkingsrecht centraal staan. De politique politicienne mag dan wel eigen zijn aan de dagdagelijkse politiek, een échte liberale partij moet naar meer streven. Open VLD is te veel een machtspartij geworden, die net als de andere klassieke partijen haar waarden opzij heeft gezet en vervangen heeft door praktische standpunten die minieme ideologische accenten bevatten. Open VLD dient een brede ideologische basis te hebben, een verhaal waaruit een einddoel gedestilleerd kan worden. Hetgeen de liberale partij binnen x-aantal jaren wil bereiken. Een leidraad voor iedere beleidsdaad. Alleen zo kan men voorspelbaar antwoorden op onvoorspelbare problemen.

Waarom heeft de liberale partij de ambitie verloren om een scherp liberalisme te verdedigen? Met veel nostalgie lezen liberale jongeren zoals wijzelf in teksten over het befaamde congres van Kortrijk: "Samen door dik en door dun zullen wij strijden voor de herleving van de liberale waarden". Waar is ons lef?

Wij vragen u, beste lezer, om deze brief te ondertekenen en van het congres gebruik te maken om een antwoord te krijgen op volgende fundamentele vraag: is de toekomstverklaring dé tekst die een antwoord zal bieden op de problemen van de toekomst? Is dit dé tekst die verandering zal brengen bij Open VLD? Is dit dé tekst - zelfs indien geamendeerd - waar alle liberalen zich achter zullen scharen?

Met liberale groet,

Lawrence Vanhove ,oud-voorzitter Liberaal Vlaams Studentenverbond

Rémy Bonnaffé, Jong VLD Gent

(Ondertekenaars en initiatiefnemers onderschrijven deze tekst in eigen naam deze tekst in eigen naam.)

Ondertekend door:

Hans Pijpelink, Maxim Tylleman, Bernard Desmet , Marylène Madou, Thomas Buyse , Bob van der Vleuten, Bert Van Hoecke, Jules van Rie, William Mostmans ,Falco De Wilde , Gregory Deschuyteneer, Yasmine Nasra, Timon Lesage, Diego Nulens, Johan Bruynseels, Phil Caudron, Jonas Veys, Herman Blondeel, Justin Vanderheyden, Niek Van Kerckvoorde, Nick Vanackere, Filip De Clercq, Olivier D'haveloose, Kwinten Van Geit, Dieter Keuten, Pieter-Jan van de Weghe, Sabina Nasirova, Evert Van H., Dimitri Van den Meerssche, Beau Maes, Michiel Rogiers, Jurgen Vandewalle, Laurenz Van Ginneken, Anthony Pierards, Erik Van Der Velden, Thomas Marckx, Stefan Schippers, Stefaan Tavernier, Jerry Van Echelpoel, Levi Haeck, Megi Rroku, Wim Vanzeir, Jan-Felix Nédée, Joost Boddaert, Rana Mizrak, Glenn L'hoëst, Maxim Van Cauteren, Alexander Casier, Matthias Vanneste, Bavo Anciaux, Gilles Verstraeten, Philippe Baert, Anke Speelman ,Jeroen De Mets ,Frederik Vranken, Bavo De Mol, Laurent Châtel Sébastien Vanbesien, Jens Incognito, Alain Minsart, Ann Dooms, Vincent Snoeck, Jeroen David Jorgen De Grande, Eric D'hooge, Dries De Maesschalck , Bert Costenoble

Lees meer over:

Onze partners