Oosterweel: Rekenhof dringt aan op duidelijkheid over "verloren" investeringen

10/11/11 om 19:49 - Bijgewerkt om 19:49

(Belga) In zijn verslag over de voortgangsrapportage van het Masterplan 2020 dringt het Rekenhof nogmaals aan op duidelijkheid over financiering en planning. In verband met de financiering wijst het hof er onder meer op dat informatie ontbreekt over voorbereidingskosten en kosten over "uitgaven die niet langer als een nuttige investering in de toekomst kunnen worden beschouwd". De voortgangsrapportage komt donderdagmiddag aan bod in het Vlaams Parlement.

Als investeringen die niet meer zinvol zijn, somt het Rekenhof onder meer de studiekosten voor het dubbeldeksviaduct en de stedelijke ringweg op. Daarvoor is 56,5 miljoen euro uitzonderlijke afschrijvingen opgenomen in de jaarrekening 2010 van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), schrijft het hof. Maar het Rekenhof dringt ook opnieuw aan op "bevattelijke, transparante en actuele overzichtstabellen" voor de planning, kostprijs en financiering. Met een totaalkost van nu 7,2 miljard euro voor het Masterplan 2020 wijst het Rekenhof ook op de langetermijnfinanciering van het Oosterweelproject - dat de Antwerpse Ring moet sluiten - als aandachtspunt. Voorts schrijft het Rekenhof dat het geplande advies over de aanbestedingsprocedure dat de Vlaamse regering aan de Europese Commissie zal vragen "eventuele betwistingen over een latere beslissing niet kan voorkomen". Ook de planning kan daarbij in het gedrang komen, waarschuwt het Rekenhof nog. Normaal moet volgens de voortgangsrapportage de Oosterweelverbinding in oktober 2020 worden opgengesteld. De verschuivingen in de planning hebben volgens de voortgangsrapportage geen invloed op de start van de werken midden 2015. (PVO)

Onze partners