Oosterweel: Actiegroepen gaan door met verzet

14/02/14 om 23:33 - Bijgewerkt om 23:33

Manu Claeys van de Antwerpse actiegroep StRaten-Generaal wil de strijd tegen de Oosterweelverbinding voortzetten. Hij sluit niet uit dat de zaak voor de Raad van State eindigt.

Oosterweel: Actiegroepen gaan door met verzet

Manu Claeys (R) naast collega-actievoerder Wim Van Hees van de groep Ademloos. © belga

Manu Claeys zette zijn plannen uiteen op de Antwerpse stadszender ATV. "Wij zijn zeer teleurgesteld, omdat we uit het milieueffectenrapport hebben geleerd dat het Meccano-tracé zeer goed is voor de gezondheid in Antwerpen. Wij stellen vast dat de regering dar anders leest. Wij lezen het vooral als een milieu-effectenrapport. Ik denk dat de regering het eerder als een mobiliteits-effectenrapport leest en dat zij de twee-drie minuten tijdwinst voor het verkeer in vergelijking met Meccano belangrijker vindt dan de gezondheid van tienduizenden mensen in zeven stadsdelen in Antwerpen."

Appelen en peren

Claeys vindt dat de Vlaamse regering heeft vals gespeeld bij haar besluitvorming. "Aan het Oosterweeltraject heeft men de voorbije vier jaar een studiebureau laten sleutelen en optimaliseren, terwijl het Meccanotracé nog altijd een tamelijk primitieve uitwerking is. Dus ik kan me voorstellen, als je daar gaat optimaliseren, ook op het vlak van veiligheid, dat je natuurlijk tot een performanter uitgewerkt technisch concept komt."

Claeys neemt het evenmin dat de Vlaamse regering deze week plots uitpakte met variabele tolheffing op het Oosterweeltraject, terwijl dat niet onderzocht werd voor Meccano. "op die manier zijn we natuurlijk weer appels met peren aan het vergelijken."

Bijgevolg gaat de strijd door, kondigt Claeys aan. "Wij gaan de Antwerpenaren opnieuw informeren over wat hier aan de gang is. Op 5 maart is er de eerste infoavond in de Horta. Daarna gaan we naar verschillende stadswijken. Informeren is heel belangrijk, want nu wordt iedereen zowat in snelheid genomen met allerhande opgeleukte nieuwe projecten."

Gerechtelijke stappen

Voor de eerste spade in de grond kan (in het beste geval gebeurt dat in 2016), moet er voor de Oosterweelverbinding onder andere een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) worden opgesteld en bouwvergunningen aangevraagd. Daar zijn steeds inspraakmogelijkheden aan verbonden en Claeys wil die ten volle benutten. "De tweede stap is uiteraard deelnemen aan al die procedures en proberen duidelijk te maken dat de totstandkoming van deze beslissing haastwerk is."

Dat hij naar de Raad van State wil, zegt Claeys niet met zoveel woorden, maar hij houdt die stap wel impliciet achter de hand. "Ik wil heel Antwerpen eraan herinneren dat nog geen enkele actiegroep in Antwerpen in dit dossier ooit naar de Raad van State is gestapt. De burger moet weten dat er verschillende instrumenten en inspraakprocedures zijn. De wettelijk voorgeschreven inspraakprocedures moeten niet zomaar in de vuilnisbak gekieperd moeten worden. Die zijn goed. Maar ze moeten wel goed opgevolgd worden."

Onze partners