Oost-Vlaamse deputatie weigert milieuvergunning voor helihaven in Aalst

26/01/16 om 16:40 - Bijgewerkt om 16:40

Bron: Belga

(Belga) Heli Service Belgium mag geen helihaven uitbaten op het Wijngaardveld in Aalst. Volgens de Oost-Vlaamse deputatie is het voorstel zowel op vlak van milieu als planologisch niet verenigbaar met de omgeving.

In 2011 al weigerde het Aalsterse schepencollege een vergunningsaanvraag voor een helihaven en een werkplaats. Afgelopen zomer werd een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend. Heli Service Belgium wil een helihaven in Aalst om medische transporten en transporten voor bedrijven uit te voeren en wil ook een werkplaats uitbaten voor het onderhoud en de reparatie van helikopters. VIP-vluchten zouden tot een minimum beperkt worden, recreatieve luchtdopen uitgesloten. Tijdens het openbaar onderzoek werden 152 bezwaren ingediend met onder meer opmerkingen rond geluidsoverlast, luchtverontreiniging, geur- en stofhinder, turbulentie, veiligheid en natuur. Ook het stadsbestuur gaf opnieuw een ongunstig advies, net als onder meer het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de provinciale geluidsdeskundige en de Provinciale Milieuvergunningscommissie. De deputatie oordeelde dat een deel van de bezwaren gegrond zijn. Op 7 januari dan - de beslissing raakte nu pas bekend - besliste de deputatie om de milieuvergunningsaanvraag te weigeren. "De inrichting zou, rekening houdend met haar kenmerken en omvang, en rekening houdend met de ligging ten overstaan van gebieden die hindergevoelig zijn, een te grote negatieve impact hebben op mens en leefmilieu", klinkt het. "De inrichting is milieuhygiënisch en planologisch niet verenigbaar met de omgeving." Het bedrijf kan beroep aantekenen tegen de beslissing bij Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege. De actiegroep Belangengroep Omwonenden Wijngaardveld waarschuwt dinsdag dat ze "waakzaam blijven voor eventueel nieuwe aanvragen in de toekomst". (Belga)

Onze partners