Oorlog tussen Open VLD en N-VA: liberalen eisen nieuwe kandidaat-gouverneur

22/01/13 om 15:33 - Bijgewerkt om 15:33

Open VLD weigert zich neer te leggen bij de voordracht van N-VA voor de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. De liberalen vragen dat de Vlaams regering de procedure overdoet. Minister van Justitie Annemie Turtelboom noemt de voordracht van Jan Briers 'een schijnmanoeuvre van N-VA'.

Marino Keulen (Open VLD): 'De gevechtsmodus van N-VA kan ik begrijpen. Van CD&V en SP.A niet.'

Open VLD vraagt dat de Vlaamse regering de procedure voor een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur overdoet. De liberalen dringen aan op een kandidaat die zowel door de Vlaamse als federale regering gedragen wordt. "Voor ons is dat een open procedure, wij leggen geen claim op voorhand", zei Marino Keulen in het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de N-VA draagt de Vlaamse regering Jan Briers voor als nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen. De benoeming kan pas rond geraken als ook de federale regering een eensluidend advies geeft.

Marino Keulen (Open VLD): 'De vertrouwensband met de hogere overheden is cruciaal'

Open VLD verzet zich echter tegen de voordracht. Tijdens een debat in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement wees Open VLD'er Keulen er op dat de gouverneur ook federale taken heeft, zoals de coördinatie bij rampen. "De vertrouwensband met de twee hogere overheden is cruciaal".

"Doe de procedure over", zei Keulen. "Zorg voor een kandidaat die op de goedkeuring kan rekenen van beide overheden. Wij stellen geen exclusieven, voor ons is dat een open procedure", zei Keulen.

Open Vld, die geen deel uitmaakt van de Vlaamse regering maar wel van de federale regering, vindt de voordracht niet kunnen. "Een gouverneur is commissaris van de Vlaamse en federale regering," zei Marino Keulen. "Iedereen praat over samenwerkingsfederalisme. Kan men nu niet in een modus komen om daarover te praten? De gevechtsmodus van N-VA kan ik begrijpen, maar van CD&V en SP.A niet".

Annemie Turtelboom (Open VLD): 'Voordracht Briers is schijnmanoeuvre van N-VA'

Dat N-VA Jan Briers voorstelt als een onafhankelijke kandidaat-gouverneur is niet meer dan een "schijnmanoeuvre". Dat zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Net als haar partijvoorzitster Gwendolyn Rutten betreurt Turtelboom dat de Vlaamse regering geen overleg heeft gepleegd "over een functie die zo belangrijk is voor de veiligheid".

Johan Vande Lanotte (SP.A): 'Er zijn belangrijker dingen dan de aanduiding van een nieuwe gouverneur'

SP.A-staatssecretaris John Crombez trad dan weer zijn partijgenoot Johan Vande Lanotte bij. Die laatste had in De Ochtend gezegd dat er "belangrijker zaken zijn dan de aanduiding van een nieuwe gouverneur". Crombez: "Het is erg dat het hier zo lang over moet gaan. Er liggen verdorie zwaardere en belangrijkere dossiers op tafel". Volgens Crombez is het aan de partijen die aanspraak maken op het gouverneurschap (N-VA en Open VLD) om "een oplossing te vinden".

Of Briers nu een onafhankelijke kandidaat is of toch een duidelijke politieke benoeming, vindt Crombez een secundaire discussie. "Waar het om moet gaan, is dat er een goede gouverneur wordt aangeduid", aldus Crombez.

Matthias Diependaele (N-VA): 'Overleg alleen als het over de postjes gaat'

N-VA"Vreemd dat jullie het vooral over overleg en samenwerking hebben als het over postjes gaat", repliceerde N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. Met de aanduiding van de "partijloze" Briers heeft de N-VA "een signaal" willen geven, zei hij.

Dat maakt het niet minder een politieke benoeming, zei Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem. "Dat is een amechtige poging van de N-VA om te verdoezelen dat ze de benoemingscarrousel niet aan haar voorbij wou laten gaan".

CD&V'er Eric Van Rompuy verweet de N-VA "zich moreel superieur" voor te doen.

Didier Reynders (MR): 'Benoeming gouverneur is altijd politieke benoeming'

Volgens MR-vicepremier Didier Reynders is de benoeming van een gouverneur alvast altijd een "echte politieke benoeming". Reynders zegt dat hij voorlopig alleen "in de pers" heeft gelezen over de voordracht van Briers. "Ik wacht op de vraag van de Vlaamse regering en op een bespreking in de federale regering".

Walter Dejaegher mogelijk waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Als er vóór 1 februari geen opvolger aangeduid wordt voor Oost-Vlaams gouverneur André Denys, die met pensioen gaat, dan wordt vermoedelijk Walter Dejaegher waarnemend gouverneur. Dat is vernomen op het kabinet van de gouverneur.

Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die daarover de knoop doorhakt, maar van de drie arrondissementscommissarissen in Oost-Vlaanderen heeft Dejaegher de meeste anciënniteit. De 58-jarige Dejaegher heeft André Denys de voorbije acht jaar ook altijd vervangen tijdens diens afwezigheid.

Daarmee is de benoeming van Jan Briers nog niet rond. De federale regering moet nog een eensluidend advies geven. "Maar ik denk niet dat dat advies er komt als de Vlaamse regering geen inspanningen doet om het draagvlak bij de federale regering te vergroten", zei Keulen.

Ook in Henegouwen is er door een politieke discussie sinds 1 januari geen opvolger voor Claude Durieux, die zijn gouverneursmandaat beëindigde. Ook daar werd ook een arrondissementscommissaris als waarnemend gouverneur aangesteld.

Kris Peeters (CD&V): 'Wijzig procedeure benoeming gouverneur'

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is er persoonlijk voorstander van om de procedure voor het benoemen van een provinciegouverneur in de toekomst te wijzigen. Peeters heeft zelf twee scenario's in gedachten, zo zei hij in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Peeters deed twee "suggesties". Ofwel komt er een systeem waarbij de gouverneur, naar analogie met de burgemeester, per legislatuur voorgedragen wordt door een meerderheid in de provincieraad. Ofwel komt er een systeem naar Europees model, waarbij de Vlaamse regering een kandidaat voodraagt die een meerderheid achter zich moet krijgen in het Vlaams Parlement. (Belga/EE)

Onze partners