Ook sp.a wil nog dit jaar reglementswijziging pensioenregeling parlementsleden

20/12/11 om 12:38 - Bijgewerkt om 12:38

(Belga) Ook sp.a wil werk maken van de aanpassing van de pensioenregeling voor parlementsleden. De Vlaamse socialisten dringen aan op een reglementswijziging die voor het nieuwe jaar van kracht is, zo blijkt uit een brief van fractievoorzitster Karin Temmerman aan Kamervoorzitter André Flahaut. Ook de andere maatregelen over het statuut van de parlementsleden moeten voor sp.a snel worden uitgevoerd.

Nu de omstreden pensioenhervorming snel door het parlement wordt gejaagd, omdat sommige maatregelen al op 1 januari in werking treden, zijn alle partijen het erover eens dat ook de pensioenregeling van de parlementsleden moet worden aangepakt. Die aanpassing zit niet in de pensioenhervorming vervat, omdat ze moet gebeuren via een wijziging van het reglement van het parlement. "Wij dringen er op aan dat ons reglement wordt aangepast opdat de nieuwe pensioenregeling voor parlementsleden ook van start gaat op 1 januari 2012", schrijft Temmerman. "Ook de politici moeten immers hun steentje bijdragen aan de inspanningen en er is geen enkele objectieve reden waarom deze inspanningen later zouden moeten plaatsvinden dan voor alle andere mensen". De fractieleidster herinnert ook aan de andere maatregelen uit het regeerakkoord over het statuut van parlementariërs. Het gaat om de beperking van het aantal speciale functies, de vermindering van de vergoeding voor die functies, de herziening van de uittredingsvergoeding, de afschaffing van de uittredingsvergoeding bij vrijwillig ontslag in de loop van het mandaat enzovoort. Daarvoor wil Temmerman een werkgroep opgestart zien die concrete maatregelen neemt in het kader van de begroting 2012 van de Kamer. (KAV)

Onze partners