"Ook met Oosterweelverbinding blijft Kennedytunnel overbevraagd"

24/10/11 om 14:28 - Bijgewerkt om 14:28

(Belga) Het Masterplan 2020 om de mobiliteitsknoop rond Antwerpen te ontwarren, kan volgens een studie van het Vlaams Verkeerscentrum de zwaarste problemen oplossen. "Er blijven, naast de overbevraging van de Kennedytunnel, echter een aantal lokale knelpunten over", concludeert het Verkeerscentrum.

Naast de Kennedytunnel noemt het Verkeerscentrum onder meer de sectie Berchem-Borgerhout van de Antwerpse Ring die "redelijk zwaar belast" blijft. Voorts concludeert het Verkeerscentrum dat automobilisten bij het Masterplan pas voor de oostelijke alternatieven van R11 en A102 kiezen als er al congestie is. De Antwerpse ring blijft drukbereden, maar er komt wel "een verbetering van de verzadiging". Bij een volledige uitvoering van het Masterplan 2020 heeft het Verkeerscentrum het over knelpunten die "beheersbaar" of te "verhelpen" zijn. Al stelt het rapport dat het Masterplan pas succesvol kan zijn als er meer wordt ingezet op duurzame vervoermodi, met bijvoorbeeld een aangepast parkeerbeleid en een kilometerheffing. Met de nu opgenomen openbaarvervoerplannen neemt de verkeersdruk op het onderliggende wegennet wel af, maar blijven er structurele problemen. Wanneer louter de Oosterweelverbinding zou worden gerealiseerd met tolheffing en een vrachtverbod in de Kennedytunnel, blijft de Ring ter hoogte van Berchem-Borgerhout overbelast. Hetzelfde geldt dan voor de E313 en het knooppunt Antwerpen-Noord. Actiegroep stRaten-generaal wees op het rapport en benadrukt dat de Vlaamse regering "er niet over rept". Volgens de actievoerders omdat het "de doodsteek voor het Masterplan2020" betekent. StRaten-generaal en Ademloos lichten dat morgen toe. (JDE)

Onze partners