Ook CDH, Ecolo, SP.A en Groen! ontstemd

03/09/10 om 20:48 - Bijgewerkt om 20:48

Naast de PS betreuren ook CDH, Ecolo, SP.A en Groen! de mislukking van de preformatie.

Naast de PS betreuren ook CDH, Ecolo, SP.A en Groen! dat de preformatie is mislukt. Volgens SP.A en Groen! was van een blanco cheque voor Brussel geen sprake.

Het CDH betreurde vrijdagavond dat er geen akkoord mogelijk was
over een voorstel inzake grote hervormingen. De Franstaligen konden met dat voorstel instemmen en het bevatte veel punten bevatte waarop de Vlamingen hadden aangedrongen, aldus de partij.

Zonder de N-VA te vermelden, stelt het CDH vast dat een Vlaamse partij principieel een hervorming afwijst die een redelijke basis vormt om de officiële institutionele onderhandelingen op te starten. Die hervorming had nochtans de steun van SP.A en Groen!, aldus de partij van Joëlle Milquet.

Ecolo wees er vrijdagavond op dat het voorliggend voorstel een evenwichtige oplossing bevatte: meer bevoegdheden voor de deelstaten, een evenwichtig akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde, een herziening van de financieringswet, een structurele bijkomende financiering voor Brussel en de erkenning van Brussel als volwaardig gewest.

'Geen blanco cheque voor Brussel'

De SP.A spreekt van een gemiste kans. Volgens partijvoorzitster Caroline Gennez lag er heel wat op tafel en kwam preformateur Di Rupo in zijn ultiem voorstel tegemoet aan de kritiek van CD&V en N-VA.

Volgens haar was van een blanco cheque voor Brussel helemaal geen sprake. Het extra geld voor Brussel was duidelijk aan een aantal voorwaarden gekoppeld: een interne staatshervorming in Brussel en een gefaseerde, voorwaardelijke herfinanciering ter waarde van 250 miljoen euro.

Volgens het voorstel moest het geld worden besteed aan mobiliteit, infrastructuurwerken, scholen, crèches, taalpremies, ..., aldus Gennez. Brussel zou bovendien niet alleen kunnen beslissen over de besteding van de middelen, maar de federale overheid zou erop toezien.

Groen! betreurt al evenzeer dat de preformatie mislukt is omdat er volgens de partij een 'historisch akkoord' in zicht was. Het pakket dat op tafel lag, zou van de zesde staatshervorming een zeer grote hervorming gemaakt hebben, zo menen de Vlaamse groenen.

Volgens de partij moeten de institutionele onderhandelingen zo snel mogelijk worden hernomen, maar dan onder leiding van de N-VA. En de formatie zelf moet volgens Groen! zo snel mogelijk beginnen wegens de dringende sociaal-economische problemen en de oplopende staatsschuld.

Onze partners