Onze Vader krijgt nieuwe versie

25/04/16 om 14:28 - Bijgewerkt op 26/04/16 om 11:24

De nieuwe vertaling van het Onzer Vader wordt vanaf 27 november ingevoerd in België en Nederland.

Onze Vader krijgt nieuwe versie

Jozef De Kesel © BELGA

Het Onze Vader krijgt een 'update'. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied. Dat meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

'De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden', aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. (Belga/AVE)

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

De vorige versie:

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam,

Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Onze partners