Ontwerpakkoord van klimaattop Parijs voorziet meer dan 100 miljard euro

12/12/15 om 15:14 - Bijgewerkt om 15:14

Bron: Belga

(Belga) Het ontwerpakkoord dat vandaag werd voorgelegd aan de onderhandelende partijen op de Klimaattop in Parijs voorziet een jaarlijkse klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden van meer dan 100 miljard dollar. Het precieze bedrag zal tijdens een volgende conferentie worden vastgesteld. Ook de temperatuurdoelstelling van 1,5 graden en de emissieneutraliteit tegen het midden van de eeuw bleven overeind.

Het akkoord dat voorzitter Laurent Fabius vandaag aan de landen voorlegt, houdt de opwarming van de aarde onder 2 graden "en streeft ernaar ze tot 1,5 graden te beperken". Dat wordt gezien als een grote overwinning, want 2 graden zou leiden tot het verdwijnen van verschillende eilandstaten. Ook de CO2-neutraliteit tegen het midden van de eeuw haalde de finale tekst, al werd de formulering wel aangepast, volgens sommigen afgezwakt. Er wordt nu naar gestreefd een evenwicht te zoeken tussen uitstoot en opname van CO2, door bijvoorbeeld bossen, in de tweede helft van de eeuw. Haalde ook de tekst: een mechanisme rond 'loss and damage', om de landen bij te staan die het zwaarst te lijden zullen krijgen onder de klimaatverandering. Onder druk van de Verenigde Staten werd wel duidelijk gesteld dat daaruit geen juridische claims kunnen voortkomen. In aanloop naar de Klimaattop moesten alle deelnemende landen hun eigen plannen voorleggen om de opwarming tegen te gaan. In het akkoord is opgenomen dat ze dat voortaan elke vijf jaar dienen te doen en dat de ambities telkens verder moeten gaan dan de vorige. In 2023 zal een eerste keer, op globaal niveau, worden bestudeerd hoe ver we staan in de bestrijding van de opwarming. De ambities die de landen daarna indienen, moeten daarop worden afgestemd. Vanaf 15.45 uur mogen alle landen in Parijs hun mening uiten over het ontwerp. (Belga)

Onze partners